Borstkanker-zorg

Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC hebben één gezamenlijk centrum voor borstkankerzorg. Patiënten met verdenking van borstkanker worden door de huisarts verwezen naar en geholpen op de locatie naar de wens van de patiënt. Dit kan afhangen van de eerste mogelijkheid of juist dichtbij huis. Aanvullend onderzoek en nazorg vindt zoveel mogelijk plaats op dezelfde locatie. Mocht een operatie noodzakelijk zijn dan zal deze in Ziekenhuis Amstelland worden uitgevoerd. Bestralingen en zeer gespecialiseerde onderzoeken (indien nodig) bij Amsterdam UMC. Uw arts bespreekt altijd met u waar u voor uw volgende afspraak verwacht wordt.

Het grote voordeel van de samenwerking tussen Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC is dat kennis en kunde zijn gebundeld en dat u nog sneller terecht kunt voor diagnostiek en een behandelplan. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op beide locaties werken samen in één groot team.

Waar moet ik zijn?
Bij uw verwijzing door de huisarts maakt u zelf al een keuze voor de locatie Ziekenhuis Amstelland of Amsterdam UMC. Voor de poliklinische afspraken gaat u dan naar het desbetreffende ziekenhuis. Voor een second of derde opinion bent u welkom op de locatie Amsterdam UMC.

Zie ook onze gezamenlijke website

Facturatie
Ondanks de samenwerking tussen VUmc en Ziekenhuis Amstelland kan slechts één ziekenhuis de geleverde zorg declareren. Er is gekozen om dit te laten verlopen via het Ziekenhuis Amstelland. Facturatie zal dus vanuit het Ziekenhuis Amstelland plaatsvinden aan uw zorgverzekeraar, ongeacht de locatie waar de zorg heeft plaatsgevonden.

Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC zijn ziekenhuizen met een verschillend profiel. Amsterdam UMC is een academisch ziekenhuis, waar onderzoek en opleiding een belangrijke plaats innemen. Ziekenhuis Amstelland is een algemeen ziekenhuis dat dichtbij haar patiënten in Amstelveen en omgeving staat. Door deze twee verschillende profielen bij elkaar te voegen krijgt de patiënt het beste en meest volledige aanbod van zorg op het gebied van mammacare.

Onze zorgverleners werken op beide locaties; u ziet dezelfde gezichten dus op beide locaties. De chirurg waarmee u de eerste afspraak heeft is uw hoofdbehandelaar, ondersteund door de mammacare verpleegkundige. Zij zal u in principe het gehele proces begeleiden. In het team werken veel mensen met ieder hun eigen expertise. 

Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC werken al sinds 2005 samen, onder meer op de gebieden van spoedeisende hulp, nierdialyse, nucleaire geneeskunde, pathologie, vaatchirurgie en apotheek.

Gedurende uw behandeling komt u in aanraking met verschillende zorgverleners die in Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC samenwerken in één team. Ons team bestaat uit:

  • mammachirurgen;
  • phycisian assistant
  • mammacareverpleegkundige;
  • oncologen (artsen gespecialiseerd in behandeling van kanker);
  • fysiotherapeuten;
  • plastisch chirurgen (bij borstreconstructie na borstamputatie);
  • verpleegkundigen op de verpleegafdeling.

Mammachirurgen
De chirurg is een medisch specialist die de operatie uitvoert en verdere behandeling voorschrijft. De chirurg probeert zo veel mogelijk met u te overleggen over de te volgen behandeling. Uw huisarts wordt door de chirurg zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat u borstkanker
heeft. 
Het kan voorkomen dat uw chirurg u tijdens de behandeling vraagt deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. In dat geval worden doel en gevolgen van dat onderzoek uitvoerig met u besproken. U heeft zelf de keuze wel/niet mee te werken aan dit onderzoek. Het spreekt vanzelf dat de kwaliteit van uw behandeling voorop blijft staan, ongeacht uw keuze.

Mammacareverpleegkundige/consulent
De mammacare verpleegkundige/consulent geeft voorlichting en begeleidt patiënten met borstkanker.

De eerste afspraak met de mammacare verpleegkundige/consulent vindt plaats vóór de operatie. U krijgt deze afspraak via de assistente van de chirurg. Tijdens dit eerste gesprek bereidt zij u voor op de komende operatie. In de fase na de operatie begeleidt zij u als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij psychosociale en/of praktische problemen.

 

Het ‘Heartpillow project’ is oorspronkelijk bedacht door een Deense verpleegkundige. Speciaal voor borstkankerpatiënten ontwierp zij een kussentje dat pijn en zwelling na de operatie helpt te verminderen. Het kussentje is zo gemaakt dat het makkelijk onder de arm gedragen kan worden (aan de geopereerde zijde).

De patiënte kan dan bijvoorbeeld met de hand het bolvormige gedeelte van het kussentje vasthouden zodat de arm niet te lang langs het lichaam hangt. Dit kan verlichting brengen. Het kussentje kan ook ondersteuning bieden bij het slapen en tijdens het autorijden. Tijdens het autorijden kan de patiënte op deze manier de druk van de autogordel verminderen.

De materialen voor het heartpillow-project zijn beschikbaar gesteld door Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland. De kussentjes worden gemaakt bij Ons Tweede thuis.

Borstkanker-zorg

U wordt doorverwezen door uw huisarts via Zorgdomein. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt daarvoor gebruik maken van het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Borstkanker-zorg

Centrum voor borstkankerzorg

Centrum voor borstkankerzorg: polikliniek assistentes ; 020-7557011
e-mailadres; info@borstkanker-zorg.nl

Ziekenhuis Amstelland: mammacareverpleegkundige: 020 - 755 6023. Bij afwezigheid kunt u een boodschap op het antwoordapparaat inspreken.

VUmc; 020 - 444 3391. U kunt uw bericht inspreken, wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.