Buikwandcentrum VUMC-Amstelland

In het buikwandcentrum behandelen we patienten met een buikwandbreuk. Dit is meestal een uitstulping van de buikwand in bijvoorbeeld het liesgebied (liesbreuk), bij de navel (navelbreuk) of tussen borstbeen en de navel (hernia epigastrica) of in een litteken (littekenbreuk). Een buikwandbreuk kan pijnklachten geven,  klachten bij bewegen of een ontsierende zwelling van de buik geven. Soms bestaat er ook een risico op beklemming van de breuk.  In het buikwandcentrum brengen we de breuk in kaart en zullen we de breuk zo mogelijk operatief herstellen met een (kijk) operatie.

Het buikwandcentrum is ontstaan uit speciale interesse van het chirurgisch team in de complexe buikwandchirurgie. Door de buikwand chirurgische zorg in Amsterdam en omstreken te centraliseren, kunnen we betere zorg bieden omdat er meer ervaring is met deze specifieke chirurgie. Ook kunnen we gericht onderzoek doen  naar (complexe) buikwandchirurgie om de zorg te kunnen verbeteren. 

Kijk voor meer informatie:

Voor de informatie over de inhoudelijke kant van de verschillende operatieve procedure vindt u meer informatie hierboven bij uw aandoening. Uw operatie vindt in principe plaats in het Amstelland ziekenhuis, maar kan in uitzonderlijke gevallen ook in het VUMC plaatsvinden. Op de dag van operatie komt u nuchter in het ziekenhuis en krijgt u een bed toegewezen en een opnamegesprek met de verpleegkundige. U krijgt een operatiehesje aan en zo nodig extra pijn- en rustgevende medicatie.  Als het zover is wordt u in uw bed naar de holding gereden. Daar krijgt u een infuus geprikt en worden nogmaals allerlei gegevens over u met u doorgenomen. Daar ziet u de operateur voor de operatie. In de operatiekamer word nogmaals een veiligheidsprocedure doorlopen voordat u gaat slapen.

U wordt wakker op de verkoever. U gaat naar de afdeling als uw bloeddruk goed is en de pijn onder controle. Op de  afdeling bepaald de verpleegkundige in overleg met de dokter wanneer u  naar huis mag.  Voordat u naar huis gaat krijgt u een controle afspraak met de dokter mee. 

We streven ernaar zoveel mogelijk gegevens van alle behandelde buikwandbreuken geanonimiseerd  niet herleidbaar op te slaan in een grote database om evaluaties uit te kunnen voeren met als doel verbetering van de buikwandbreukchirurgie. Daarnaast hebben we een aantal studies lopen:

INCH trial

In de INCH trial wordt onderzocht of een littekenbreuk beter met een open of een kijkoperatie kan worden geopereerd. Vrijwel alle patienten met een littekenbreuk wordt gevraagd aan deze studie mee te doen. U krijgt van de operateur de informatie over beide procedures en u wordt in contact gebracht met de onderzoeker. Van haar kijgt u opnieuw alle informatie op schrift en uitleg. Als u ervoor kiest om mee te doen, dan wordt er geloot of u een open of kijkoperatie krijgt. Na de operatie wordt u gevraagd een boekje met pijnklachten bij te houden. U wordt nog een tijd vervolgd op de polikliniek om uw herstel in kaart te brengen.

Loss of domain onderzoek

Patienten met een hele grote breuk, waarbij het merendeel van de inhoud van de buik (darmen, maag) zich in de breukzak bevindt, noemen we ‘loss of domain’  littekenbreuken.  Dit zijn complexe breuken die vaak een individuele specifieke aanpak behoeven afhankelijk van wat er in het verleden aan chirurgie heeft plaatsgevonden. Dit is vaak lastige chirurgie, waarbij het wetenschappelijk onderzoek en bewijsvoering nog kracht bijgezet kan worden.  Er zijn veel belovende therapieen, zoals botoxtherapie en laparoscopische laterale release van rectusschede, welke wetenschappelijk worden onderzocht in het buikwandcentrum VUMC-Amstelland.

Pijn na breukchirurgie (PINCH trial)

Na een buikwandbreukoperatie kunnen mensen soms pijnklachten houden. Dat is een vervelende complicatie die we tegen willen gaan. Daarom doen we onderzoek naar postoperatieve pijn, ook op de langere termijn en proberen we onze operatie techniek hierop zo aan te passen.

Mesh

Er zijn verschillende soorten matten die worden gebruikt bij buikwandchirurgie. Met de meeste is jarenlange ervaring. Soms komen er nieuwe veelbelovende matten op de markt. Wij willen graag zelf met behulp van wetenschappelijk onderzoek ook graag vaststellen of die matten inderdaad leiden tot beter resultaat. Mocht u daarvoor in aanmerking komen, dan wordt u dat voorgesteld tijdens uw polikliniekbezoek.

Innovatieve technieken

In het buikwandcentrum VUMC-Amstelland wordt onderzoek gedaan naar innovatieve operatietechnieken die met nog minder schade voor de patient een nog beter resultaat kunnen opleveren. 

Voor meer informatie kijk op: http://www.inchtrial.nl/1

 

Uw polikliniek bezoek is op locatie Amstelland. Bij uw eerste polibezoek brengen we uw klachten in kaart. Ook willen we weten welke operaties er in het verleden zijn geweest en welke andere aandoeningen u heeft. We willen graag uw medicijnen en allergieen weten. De dokter kijkt naar uw buikwandbreuk en zal proberen met onderzoek vast te stellen hoe groot de breukpoort is. Eventueel is er nog aanvullende beeldvorming nodig om uw breuk in kaart te brengen. Hierna zal de dokter de behandelopties met u bespreken. Als er wordt gekozen voor een operatie dan zullen we direct de operatie aanvraag indienen. U wordt dan op een wachtlijst geplaatst. In de wachtperiode gaat u naar de anaeshtesist en afhanklijk van uw conditie eventueel naar andere specialisten die goedkeuring moeten geven voor de operatie. De programmering van operaties gaat via bureau opname. Zij zullen u op de hoogte brengen van de operatiedatum. 

Buikwandcentrum VUMC-Amstelland

Om een afspraak te maken op het buikwandspreekuur heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of van een medisch specialist.

U kunt een afspraak maken via de polikliniek Chirurgie (020- 755 7014)  of mailen naar: afsprakenbureau@zha.nl

Buikwandcentrum VUMC-Amstelland

Mocht u meer informatie willen over buikwandchirurgie , dan kunt u mailen naar buikwand@vumc.nl

Polikliniek:
Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen
Algemeen telefoonnummer Amstelland Ziekenhuis: 020-7557000
Telefoonnummer polikliniek chirurgie: 020-7557014