Cardiologie

Patiënten met hart- en vaatziekten kunnen (na verwijzing van een arts) voor diagnostiek, zorg en behandeling terecht op de Polikliniek Cardiologie. Naast de algemene cardiologie, heeft iedere cardioloog een specifiek aandachtsgebied en kunt u terecht voor alle cardiologische onderzoeken. De cardiologen werken met nagenoeg alle specialismen nauw samen omdat patiënten vaak niet slechts één ziektebeeld hebben.

Wachttijd voor een behandeling  dagen

Echo

Hartfalen

4

4

 

Voor patiënten met hartfalen, dyspnoe en andere problemen met het hart heeft Ziekenhuis Amstelland gespecialiseerde poliklinieken Hartfalen. Op de Polikliniek Cardiologie bevindt zich ook de afdeling Hartfunctie, waar onderzoeken plaatsvinden naar het functioneren van het hart. Voor patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt of een 'open hart'-operatie hebben ondergaan, is er een speciaal hartrevalidatie programma

Alle onderzoeken op een dagdeel
Na aanmelding via uw huisarts of een ander specialisme in het ziekenhuis, wordt deze door een van de cardiologen beoordeeld. Hierbij wordt bepaalt welk(e) onderzoek(en) nodig zullen zijn om de vraag van de collega te beantwoorden. Wij proberen deze dan zoveel mogelijk op één dag te plannen, als het kán op dezelfde dag dat u bij de cardioloog komt.

De onderzoeken die gedaan kunnen worden zijn:

  • Laboratoriumonderzoek (bloedafname)
  • Echocardiogram (ECG (hartfilmpje))
  • Thoraxfoto (longfoto)
  • Gesprek en lichamelijk onderzoek door de cardioloog

Afhankelijk van de uitslagen van de onderzoeken neemt de specialist de behandeling en controle op zich en zal zo nodig verder onderzoek afspreken.

De patiënt centraal
Veel aandoeningen hebben raakvlakken met het hart en de bloedvaten. De cardiologen werken nauw samen met andere specialismen binnen het ziekenhuis. Hierdoor kunnen patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten in een vroeg stadium worden doorverwezen. Zo verlagen we het risico op bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte. Er zijn speciale spreekuren met de urologen (erectiële dysfunctie), KNO-artsen (duizeligheid), longartsen (kortademigheid en slaapapneu), gynaecologen (cardiale overgangsklachten) en oncologen (hartspierschade na chemotherapie).

Aandacht
De ondersteuning met moderne technologie is vanzelfsprekend. Maar het persoonlijke contact, waarbij de patiënt mee beslist in de eigen behandeling, is voor het team belangrijk. Daarmee worden de succeskansen verhoogd.

Bezoek aan de polikliniek
Voor informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Compliment van een patiënt:
"De cardiologe is een fantastische arts en een fantastisch mens. Luistert goed en legt zaken duidelijk met geduld uit."

Cardiologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Gezondheidscentrum Waterlinie
De cardiologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie.

Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Hartrevalidatie
Uw cardioloog bepaalt of u in aanmerking komt voor de Hartrevalidatie. Hij/zij zal de coördinator Hartrevalidatie verzoeken contact met u op te nemen. 

Cardiologie

Locatie: Afdeling B 26, blauwe route
E-mail: cardio@zha.nl

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien

 

Dr. F.J.F. Broeyer Dr. F.J.F. Broeyer
Cardioloog
Drs. W.L. Holt ten Drs. W.L. Holt ten
Cardioloog
Drs. E. Kort Drs. E. Kort
Cardioloog
PA K. Kroon van der PA K. Kroon van der
Physician Assistant cardiologie
Drs. G. Ladyjanskaia Drs. G. Ladyjanskaia
Cardioloog
Dr. K. Tandjung
Cardioloog
PA Desiree Veen van PA Desiree Veen van
Physician Assistant