Chirurgie

Het specialisme chirurgie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van verwondingen, tumoren en infecties met name door het uitvoeren van operaties. 

Wachttijd voor een afspraak op de polikliniek

Locatie Ziekenhuis Amstelland  dagen
Chirurgie algemeen 2
Borstkankerzorg 7
Vaatchirurgie 7


Wachttijd voor een behandeling

Locatie Ziekenhuis Amstelland  dagen
Borstkankerbehandeling 7
Carotispathologie 28
Darmkanker (operatieve verwijdering deel van de dikke darm) 10
Galblaasoperatie 30
Liesbreukoperatie 42
Vaatchirurgische behandeling 42

 

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De chirurgen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie. Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, moeten op dezelfde wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Bezoek aan de polikliniek
Voor informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Compliment van een patiënt:
"Ik ben geopereerd door een chirurg in Ziekenhuis Amstelland. Mijn complimenten voor de zeer professionele houding en het rekening houden met mijn specifieke problemen (autistische stoornis) door alle betrokkenen."

De chirurgische vakgebieden zijn tamelijk ingewikkeld begrensd. Door de toenemende specialisatie hebben algemeen chirurgen tegenwoordig vaak een aandachtsgebied. Los van het verrichten van algemene ingrepen (bijvoorbeeld blindedarm- of galblaasoperaties) richten zij zich op specifieke gebieden, bijvoorbeeld:

  • de vaatchirurg;
  • de GE-(gastro-intestinaal) chirurg;
  • de oncologisch chirurg;
  • de traumatologisch chirurg;
  • de kinderchirurg.

In Ziekenhuis Amstelland werken zes chirurgen in de maatschap Chirurgie. Zij zijn werkzaam op de Polikliniek Chirurgie, verpleegafdeling Kliniek BovenDagbehandeling chirurgieKinderdagverpleging, bij Liesbreukcentrum Groot Amsterdam en Spatadercentrum Groot Amsterdam.

Aan het specialisme chirurgie zijn twee gespecialiseerde poli's verbonden: het Centrum voor borstkanker-zorg en de Stoma polikliniek en het Wond Expertise Centrum. Op het Vaatlaboratorium worden vaatonderzoeken uitgevoerd.

test

Chirurgie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak.

Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Chirurgie

Afdeling A 04, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7014
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
E-mail: chirpo@zha.nl