Dagbehandeling interne (verpleegafdeling)

Op de Dagbehandeling van Kliniek Beneden West komen patiënten die één tot maximaal tien uur in het ziekenhuis worden opgenomen. Patiënten ondergaan in de loop van de dag een behandeling. Op de afdeling Dagbehandeling interne worden verschillende (infuus)behandelingen gegeven.

Patiënten die chemotherapie ontvangen voor de behandeling van kanker, komen mogelijk naar de afdeling Dagbehandeling interne. Zij worden begeleid door de verpleegkundig specialist oncologie. Meer informatie over de verpleegkundig specialist oncologie vindt u bij verpleegkundig specialisten.


Compliment van een patiënt:
"Mijn vrouw wordt bijzonder goed door de verpleegkundigen opgevangen en verzorgd. Ik zelf krijg ook alle aandacht en steun en wordt gastvrij ontvangen, krijg koffie en soms als ik wil een kop soep. Met de oncoloog hebben wij ook een bijzonder goede band en we hebben eerlijke gesprekken met elkaar. Wij waarderen deze inzet heel erg."

Dagbehandeling interne (verpleegafdeling)

T: (020) 755 7099
E: [email protected]


Als u na thuiskomst vragen heeft of problemen ten gevolge van de behandeling, dan kunt u contact opnemen met de afdeling. Bij voorkeur tussen 08.30 en 10.30 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur. Bij dringende problemen kunt u ons uiteraard altijd bellen. De afdeling is op werkdagen geopend van 7.30 tot 17.00 uur.

Locatie: Gang B

Verpleegkundig specialist oncologie: (020) 755 7035
Bereikbaar: ma t/m vrij 7.30 - 17.00 uur

Mevrouw J. Graaf van der Mevrouw J. Graaf van der
verpleegkundig specialist oncologie