Diabetes polikliniek

In Ziekenhuis Amstelland worden patiënten met diabetes behandeld op de Diabetes polikliniek. Hier worden zowel patiënten met diabetes type I, diabetes type II en zwangerschapsdiabetes begeleid, als ook patiënten met (tijdelijk) ontregelde glucosewaarden, door bijvoorbeeld een medische oorzaak.

Diabetesteam
Als u diabetes mellitus heeft, krijgt u met verschillende zorgverleners te maken. Het diabetesteam bestaat uit de internist, diabetesverpleegkundige, diëtist, oogarts en de medewerkers van de Diabetische voetpoli. Samen vormen zij het diabetesteam van Ziekenhuis Amstelland. Lees meer over het Diabetesteam.

Hoe ziet uw behandeling eruit?
Het diabetesteam werkt samen met u aan het verbeteren van uw bloedglucose. Ook is er aandacht voor andere risicofactoren die te maken hebben met uw diabetes. Bijvoorbeeld uw bloeddruk en cholesterolgehalte. We gebruiken hierbij één patiëntendossier. Bij iedere afspraak die u heeft, stellen we samen met u de behandeldoelen vast. Lees meer over Uw behandeling.

Welke afspraken krijgt u?
Bij het eerste bezoek aan de Diabetes polikliniek bespreekt de internist het behandelplan met u. Zo nodig verwijst de internist u naar de diabetesverpleegkundige en/of de diëtist. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie wordt de frequentie van de controles afgesproken.

Algemene informatie over uw polikliniekbezoek
Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek

Over diabetes
Als u meer wilt weten over de ziekte diabetes en de verschillende types, klikt u dan op het kopje 'Medisch ABC' aan de rechterzijde van deze pagina.

Als u diabetes mellitus heeft, krijgt u met verschillende zorgverleners te maken. Het diabetesteam bestaat uit de internist, diabetesverpleegkundige, de diëtist en de oogarts. Samen vormen zij het diabetesteam van Ziekenhuis Amstelland. Wat kunt u verwachten van de verschillende zorgverleners?

Internist
De internist is verantwoordelijk voor uw behandeling. Hij/zij onderzoekt u en bepaalt samen met u het behandelplan en het doel dat u wilt bereiken. De internist bekijkt samen met de diabetesverpleegkundige welke insuline u nodig heeft, hoeveel insuline u gaat spuiten en hoe vaak u moet spuiten. Daarnaast controleert de internist uw algehele conditie. Daarbij let hij op klachten die kunnen voorkomen bij mensen met diabetes. U kunt hierbij denken aan oogafwijkingen, nierziekten en afwijkingen aan de bloedvaten en zenuwbanen. Tijdens het controletraject controleren de internist en de diabetesverpleegkundige uw bloeddruk, gewicht en bloeduitslagen. Hierbij wordt ook gelet op klachten en bijkomende problemen (complicaties) die kunnen ontstaan als gevolg van de diabetes. Als het nodig is, passen zij samen met u uw behandelplan aan.
De internist verwijst u naar de diabetesverpleegkundige, diëtist of de oogarts als dit nodig is.

Diabetesverpleegkundige
De diabetesverpleegkundige behandelt voornamelijk patiënten die insulinetherapie en insulinepomptherapie krijgen, en patiënten waarbij de behandeling met tabletten onvoldoende gereguleerd is. Zij geeft u uitleg over het ziektebeeld diabetes mellitus en informeert over de behandelingsmogelijkheden. 

Daarnaast helpt zij u met het inpassen van de diabetes in uw dagelijkse leven. Ook adviseert ze over (het gebruik) van hulpmiddelen, bijvoorbeeld het meten van bloedglucose en het spuiten van insuline. Zo nodig past zij de dosering insuline aan. Verder krijgt u informatie over alle onderwerpen waarop diabetes van invloed is in uw dagelijks leven. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere sport en bewegen, ziekte, alcohol, roken, stress. Maar ook omgaan met diabetes tijdens uw werk, vakanties of feestjes enzovoort. Hierbij houdt de diabetesverpleegkundige rekening met uw persoonlijke situatie.

Wie zijn uw behandelaars?
Aan de rechterzijde van de pagina vindt u de internisten en diabetesverpleegkundigen van het diabetesteam van Ziekenhuis Amstelland, onder het kopje 'Specialisten en medewerkers'.


Diëtist
Als dit nodig is, verwijst de internist u naar de diëtist van Ziekenhuis Amstelland. De diëtist geeft informatie over voeding en een gezond gewicht. U krijgt een persoonlijk voedingsadvies en ondersteuning afgestemd op uw situatie. De diëtist leert u wat gezonde voeding is en helpt u inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen voeding en insuline. Hij/zij bespreekt met u de vragen die u over voeding en diabetes heeft.

Oogarts / optometrist
Als dit nodig is, verwijst de internist u naar de oogartsen van Eyescan Ziekenhuis Amstelland. De optometrist controleert uw ogen op mogelijke afwijkingen als gevolg van diabetes. In uw oog kan hij/zij de bloedvaatjes in het netvlies goed bekijken. De optometrist controleert ook uw gezichtsvermogen en de oogdruk. De oogarts behandelt u als dat nodig is.

Diabetische voetpoli
Als dit nodig is, verwijst de huisarts u naar de Diabetische voetpoli. Door de ziekte diabetes kunnen de bloedvaten en de zenuwen in de voeten aangetast worden. Dit verbetert ook niet meer. Door schade aan de zenuwen voelt u het niet als er een blaar of wondje aan de voet is ontstaan. En door schade aan de bloedvaten genezen wondjes aan de voet maar heel langzaam. De diabetische voetenpoli is een spreekuur waar diabetespatiënten met wonden aan de voet op afspraak worden behandeld door een team van verschillende specialisten.

Op dit moment is diabetes mellitus helaas niet te genezen, maar het is wel te behandelen. De behandeling is erop gericht uw bloedglucosewaarden zo normaal mogelijk te houden. Op die manier kunt u allerlei bijkomende complicaties van diabetes zoveel mogelijk voorkomen. De behandeling kan bestaan uit tabletten, insulinetherapie, voedingsadvies, zelfcontrole of een combinatie van deze behandelingen.

Gezonde voeding
Gezonde voeding, aangepast op uw persoonlijke omstandigheden, neemt een belangrijke plaats in binnen de behandeling. De diabetesverpleegkundige bespreekt dit met u. Ook wordt u zo nodig verwezen naar een diëtist voor een advies op maat.

Tabletten en/of insulinetherapie
Naast voedingsadvies kan de behandeling bestaan uit het gebruik van tabletten en/of insulinetherapie. Het tegengaan van overgewicht door beweging en gezonde voeding kan insulinetherapie uitstellen.

Zelfcontrole en zelfzorg
Belangrijk is dat u uw ziektebeeld en de behandelingsmogelijkheden goed leert kennen. Door zelf uw bloedglucose te controleren en te leren waarvan uw bloedglucose stijgt en daalt, kunt u zelf actie ondernemen. Het draait dus om zelfcontrole en zelfzorg! Afhankelijk van uw behandeling bepaalt de zorgverzekeraar de vergoeding van de diabeteshulpmaterialen.

 

Diabetes polikliniek

Telefoonnummer: (020) 755 7007
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.15-9.00, 12.00-12.45 uur

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Diabetes polikliniek

Telefoonnummer: (020) 755 7007
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.15-9.00, 12.00-12.45 uur
E-mailadres: [email protected]
Locatie: Polikliniek Interne Geneeskunde

Drs. M.G.W. Barnas Drs. M.G.W. Barnas
Internist / intensivist / acute geneeskunde
Verpleegkundig specialist diabeteszorg F. Molkenboer Verpleegkundig specialist diabeteszorg F. Molkenboer
Verpleegkundig Specialist Diabeteszorg
Verpleegkundige B. Pagrach Verpleegkundige B. Pagrach
Diabetesverpleegkundige