Fertiliteit

Fertiliteit is een aandachtsgebied binnen het specialisme gynaecologie. Fertiliteit of VEVO (VoortplantingsEndocrinologie en VruchtbaarheidsOnderzoek) richt zich op paren bij wie het gedurende langere tijd niet gelukt is om zwanger te worden.

Zwanger worden is niet altijd vanzelfsprekend. De meeste paren worden binnen één of twee jaar zwanger maar. Wanneer een zwangerschap uitblijft kunt u contact opnemen met uw huisarts die u kan verwijzen naar de Polikliniek Gynaecologie van Ziekenhuis Amstelland.

Op onze polikliniek doet de gynaecoloog onderzoek naar de oorzaken van verminderde vruchtbaarheid (oriënterend fertiliteitsonderzoek). Daarnaast adviseert de gynaecoloog over behandelmogelijkheden en voert de gynaecoloog de behandelingen uit.

Een fertiliteitsbehandeling is vaak een emotioneel en moeilijk traject. De gynaecoloog besteedt daarom veel aandacht aan de emotionele kanten van vruchtbaarheidsstoornissen en vruchtbaarheidsbehandelingen.

IUI, IVF, ICSI behandeling
Ziekenhuis Amstelland werkt samen met de fertiliteitspoli van het VU Medisch Centrum. Dit houdt in dat het gehele oriënterend fertiliteitstraject in Ziekenhuis Amstelland kan plaatsvinden, maar wanneer er IUI, IVF of ICSI plaatsvindt er gebruik wordt gemaakt van het laboratorium van het VUMC in Amsterdam.

1. Eerste intakegesprek

Tijdens de eerste intakegesprek beantwoordt u vragen over uw kinderwens, algemene gezondheid en over de eventuele aandoeningen en/of vruchtbaarheidsproblemen die voorkomen in uw familie.

2. Onderzoek van de vrouw (bekijk ook: oriënterend fertiliteitsonderzoek)

  • Na het eerste intakegesprek wordt er mogelijk bloedonderzoek verricht.
  • Daarnaast krijgt u bij de fertiliteitsarts of gynaecoloog een inwendig onderzoek door een inwendige echo. Hierbij worden de baarmoeder en de eierstokken in beeld gebracht en onderzocht.
  • Zo nodig wordt er met behulp van een spreider een kweek afgenomen van de baarmoedermond en kan er een inwendig onderzoek plaats vinden (vaginaal toucher). 
  • Mogelijk wordt er onderzoek gedaan naar de doorgankelijkheid van de eileiders.
  • Wij verrichten onder bepaalde omstandigheden ook onderzoek voor vrouwen die fertiliteitsbehandeling in het buitenland krijgen.

3. Onderzoek van de man (bekijk ook: vruchtbaarheidsproblemen bij mannen)

  • Na het eerste intakegesprek wordt er, op een ander moment, een zaadanalyse verricht. Hierbij onderzoekt het laboratorium de zaadkwaliteit. 
  • U krijgt een lichamelijk onderzoek als er een afwijkende zaaduitslag is.
Fertiliteit

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Fertiliteit

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien