Geestelijke verzorging

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis. Naast medische vragen kan het ook veel andere vragen oproepen: 

 • Hoe moet ik verder?
 • Wil ik nog wel verder?
 • Wie of wat is eigenlijk belangrijk in mijn leven?
 • Waar haal ik steun en kracht vandaan?

Soms helpt het je vragen eens uit te spreken en samen met een ander te zoeken naar antwoorden. Het team van de Geestelijke Verzorging is hiervoor beschikbaar.

zal2821-1 zal2878 zal3084
Mw. N. (Naomi) Bronkhorst
geestelijk verzorger
Mw. A.A. (Arianne) Geudeke
geestelijk verzorger
Mw. P.E. (Paola) Koningsveld
geestelijk verzorger

 

Wij zijn er voor iedere patiënt, maar kunnen desgewenst ook contact leggen met uw eigen levensbeschouwelijke achterban. Alles wat u ons vertelt blijft vertrouwelijk.

Compliment van een patiënt:
"Ik heb liggend vanuit mijn bed de kerkdienst kunnen bezoeken, geleid door een geestelijk verzorger. Het betekende veel voor mij, bracht rust, perspectief en meer vertrouwen in toekomst. Mijn dank gaat uit naar de betrokken medewerkers, alsmede de vrijwilligers die mij met bed en al naar en van de kerkzaal gereden hebben. Het efficiënt lopende behandelproces van doktoren en verpleging heeft mij lichamelijk weer gezond gemaakt, maar de geestelijke verzorgers weer geestelijk gezond; een unieke combinatie waar u zuinig op moet zijn!"

Op iedere eerste zondag van de maand om 10.45 uur en op christelijke feestdagen is er een oecumenische viering in de Ontmoetingsruimte. Zondagvrijwilligers nodigen u uit en willen u graag begeleiden, zo nodig in bed of in een rolstoel. Deze viering wordt door de ziekenhuisomroep Radio Tulipa TV live uitgezonden via tv kanaal 2 op de televisie aan het bed

Iedere zaterdagochtend en tijdens joodse feestdagen is er een joodse gebedsdienst in de Ontmoetingsruimte. Voor meer informatie en begeleiding naar en tijdens de dienst kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Joodse zaken.

U en uw familie zijn van harte welkom bij deze diensten.

 • Begeleiding tijdens ziekenhuisopname.
 • Luisterend oor naar uw ervaringen.
 • Zoeken naar wat u houvast geeft.
 • Steun en troost bij rouw en verdriet.
 • Begeleiding bij moeilijke beslissingen.
 • Stervensbegeleiding.
 • Geloofsgesprek en vormgeven van rituelen zoals gebed, communie en ziekenzalving.
Geestelijke verzorging

U kunt de geestelijk verzorgers bereiken via de medewerkers op de verpleegafdelingen.