Geriatrie - Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde

Het Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde is een afdeling binnen Ziekenhuis Amstelland waar ouderen komen, die vaak meer dan één aandoening of ziekte hebben. De oudere wordt onderzocht door een internist-ouderengeneeskunde.

Onder leiding van de internist-ouderengeneeskunde werken meerdere medisch specialisten en een geriatrisch verpleegkundige samen, om naar aanleiding van onderzoeken een geïntegreerd behandeladvies aan de huisarts te kunnen geven.

De huisarts of een specialist kan een patiënt aanmelden voor een afspraak bij het behandeladviescentrum. Na aanmelding neemt een medewerker van het centrum contact met u (of een familielid of kennis) op voor een afspraak. Er wordt geprobeerd om alle benodigde onderzoeken op één dag plaats te laten vinden.

Ter voorbereiding op het bezoek aan het behandelcentrum vult u een vragenlijst in. Dit kan digitaal. Het is ook mogelijk dat u een papieren versie toegestuurd krijgt. Daarnaast krijgt u informatie over het programma toegestuurd. Daar staat ook in wat u allemaal moet meenemen naar de afspraak.

Tijdens de eerste afspraak, die over het algemeen een dagdeel duurt, vinden een aantal onderzoeken en gesprekken plaats:

  • Bezoek aan de geriatrisch verpleegkundige (gesprek en lichamelijk onderzoek)
  • Bezoek aan de internist-ouderengeneeskunde (gesprek en lichamelijk onderzoek)
  • Bloedonderzoek
  • MRI- of CT-scan (in geval van geheugenklachten)
  • Longfoto (zeer zelden)
  • Bezoek andere medisch specialisten, afhankelijk van de klachten (bijvoorbeeld neuroloog of ouderenpsychiater)

Eén week na de eerste afspraak vindt een tweede afspraak plaats. Deze afspraak duurt ongeveer 20 minuten . De patiënt krijgt dan de uitslag van de onderzoeken en een advies hoe de klachten het beste behandeld kunnen worden. Ook de huisarts of verwijzend specialist ontvangt de uitslagen en adviezen.

Veel voorkomende problemen van patiënten zijn:

Vaak worden deze problemen ten onrechte geweten aan ouderdom. Terwijl patiënten iets mankeren, waar mogelijk iets aan kan worden gedaan. Ouderen hebben bovendien behoefte aan een geïntegreerde benadering, waarbij niet teveel artsen betrokken moeten zijn.

Het aandachtsgebied ouderengeneeskunde valt onder de afdeling interne geneeskunde. Een internist-ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt ouderen en chronisch zieken met meerdere aandoeningen. Ouderen worden steeds ouder. Er zijn steeds meer mensen met meerdere aandoeningen tegelijk. Een internist-ouderengeneeskunde is speciaal opgeleid om deze patiënten te behandelen en te begeleiden. Alle ouderen met complexe of chronische ziekten kunnen een internist-ouderengeneeskunde inschakelen voor een advies.

Voor zijn advies kijkt de internist-ouderengeneeskunde niet alleen naar de ziekte(n), maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Welke mogelijkheden zijn er om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen? Er is veel aandacht voor de kwaliteit van het leven van de patiënt.

Oudere patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis zijn vaak kwetsbaar en hebben een hogere kans op complicaties doordat er vaak sprake is van meerdere aandoeningen, meerdere medicijnen en verminderde reserves. Bij opname worden oudere patiënten daarom gescreend op kwetsbaarheid. Hierbij gaat het in de eerste plaats om acute verwardheid (delier), vallen en fysieke beperkingen.

Ziekenhuis Amstelland is op allerlei terreinen bezig om de zorg voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren en het consultteam ouderengeneeskunde is daar één van. Zo nodig komt de verpleegkundig consulent ouderengeneeskunde, bij de kwetsbare oudere patiënten langs en geeft adviezen. Zij zit in het consultteam ouderengeneeskunde samen met de internisten ouderengeneeskunde. Het team heeft als doel complicaties en functieverlies door ziekenhuisopname te beperken. Het team heeft een adviserende rol en geeft behandeladviezen aan de betrokken zorgverleners. Zo kan bijvoorbeeld het medicatiegebruik kritisch worden bekeken, of meegedacht met complexe zorg- en behandelbeslissingen.

 

Geriatrie - Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde

De huisarts of een specialist in het ziekenhuis verwijst u naar het Behandelcentrum Ouderengeneeskunde. U kunt niet zelf een afspraak maken.

Geriatrie - Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde

E-mail: ouderengeneeskunde@zha.nl
Telefoonnummer: 020 - 755 6236, en vragen naar het Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde.

Locatie: B23, begane grond.
Bereikbaar: Ma t/m vrij 8.30-16.30 uur

Verpleegkundige L. Gemert, van Verpleegkundige L. Gemert, van
Geriatrieverpleegkundige
Geriatrisch verpleegkundige S. Gerbrands Geriatrisch verpleegkundige S. Gerbrands
Geriatrieverpleegkundige
Drs. E. Gieteling Drs. E. Gieteling
Internist-ouderengeneeskunde
Dr. M.A.E. Kaaij van der Dr. M.A.E. Kaaij van der
Internist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist M.J. Munck, de Verpleegkundig specialist M.J. Munck, de
Verpleegkundig consulent geriatrie
Dr. M.C. Trappenburg Dr. M.C. Trappenburg
Internist-ouderengeneeskunde
 K. Voorhout K. Voorhout
Geriatrieverpleegkundige