Hartfalen polikliniek

Hartfalenpatiënten kunnen naast de bezoeken aan hun cardioloog terecht op de Hartfalen polikliniek. Daar worden zij met een veel hogere frequentie gezien door een  verpleegkundig specialist hartfalen en/of een hartfalenverpleegkundige. Deze verpleegkundige geeft informatie, stelt patiënten in op medicatie en begeleidt hen. Bovendien is de Hartfalen polikliniek vier dagen per week telefonisch bereikbaar bij vragen en /of klachten.

Voor de Hartfalen polikliniek is op dit moment geen wachtlijst.

Wat is het doel van de Hartfalen polikliniek?
Het doel van de hartfalen polikliniek is de kwaliteit van leven van de hartfalenpatiënt te verbeteren en het aantal heropnames te verminderen door goede informatie en een intensieve begeleiding.   

Wie komt er in aanmerking voor de Hartfalen polikliniek?
Uw cardioloog is degene die bepaalt of u in aanmerking komt voor de hartfalenpoli. Hij/zij bepaalt dit naar aanleiding van één of meerdere onderzoeken.

Waarom de Hartfalen polikliniek?
Het is belangrijk dat hartfalenpatiënten weten wat er met hun hart aan de hand is. Dat ze weten welke medicijnen ze slikken en wat deze medicijnen doen. Hartfalenpatiënten moeten ook weten wat zij zelf kunnen doen of laten om het hartfalen te beïnvloeden. De cardioloog heeft onvoldoende tijd om deze uitgebreide informatie te geven en de regelmatige controles uit te voeren. Daarom zijn er verpleegkundigen opgeleid om een deel van de taken van de cardioloog over te nemen. Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Het eerste bezoek aan de Hartfalen polikliniek
Bij het eerste bezoek aan de Hartfalen polikliniek wordt geadviseerd om samen met uw partner/vriend(in)/familielid te komen. Het bezoek duurt ongeveer een uur. Tijdens dit bezoek wordt uitgelegd wat er aan de hand is met uw hartspier en wat de oorzaak hiervan is. We leggen uit waaruit de behandeling bestaat en u krijgt uitleg over uw medicijnen. Ook krijgt u van ons een aantal leefregels aangereikt. U kunt zo zelf meewerken aan een betere behandeling. Alles staat in een patiënteninformatiedossier dat u van ons mee krijgt.

Volgende bezoeken aan de Hartfalen polikliniek
Ieder volgend bezoek duurt een half uur. U bent in de gelegenheid uw vragen en zorgen te delen. Zo nodig worden leefregels herhaald. Verder is er lichamelijk onderzoek en controle van bloeddruk, polsslag, gewicht. Ook wordt gekeken of de patiënt vocht vasthoudt, door middel van een stethoscoop. Op grond hiervan en op basis van de bevindingen van de patiënt wordt bepaalde medicatie aangepast. Als het nodig is, worden er extra onderzoeken aangevraagd en wordt er overlegd met de cardioloog. De bezoeken worden iedere twee maanden herhaald.

Hartfalen polikliniek

Uw cardioloog bepaalt of u in aanmerking komt voor de Hartfalen polikliniek. U kunt dus niet zelf een afspraak maken, tenzij u al op de Hartfalen polikliniek bekend bent. U kunt een vervolgafspraak maken online of telefonisch via de Polikliniek Cardiologie.

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Hartfalen polikliniek

Telefoonnummer: (020) 755 7043
Bereikbaarheid: ma, wo, do 10.00-10.30 uur; di 14.00-14.30 uur.

Mevrouw N. Koot
Hartfalenverpleegkundige
Astrid Reuver
Consulent Hartrevalidatie