Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

7t6a9285

De KNO artsen dr Bausch-van Beeck Calkoen, Dr Schmidtdrs de Saint Aulairedr Berkhout en dr Kreeft houden zich bezig met aandoeningen van de keel, neus en oren. Ook klachten van de hals, stem en evenwichtsorganen worden door de KNO-artsen behandeld.

U kunt bij ons terecht met alle klachten van het KNO gebied. Kijk hiervoor onder ‘klachten en aandoeningen’.

Slaapcentrum
U kunt bij ons terecht met snurkklachten, ademstops en slaap gerelateerde klachten. U komt voor een intake bij de KNO-arts en vervolgens wordt een uitgebreid slaaponderzoek verricht bij u thuis (polysomnogram). Aan de hand hiervan wordt verdere diagnostiek en behandeling ingezet. We werken nauw samen met de longarts, slaapconsulent en neuroloog.

Kinder KNO
U kunt met uw kind bij ons terecht met klachten van de bovenste luchtwegen zoals infecties of snurken met ademstops. Ook behandelen we kinderen met oorontstekingen, gehoorverlies of een spraaktaalachterstand. We hebben veel ervaring met het knippen van amandelen en het plaatsen van buisjes. Maar ook met bijvoorbeeld een te korte tongriem of terugkerende bloedneuzen.

Allergie
U kunt bij ons terecht met allergische klachten van de bovenste luchtwegen. Op de poli verrichten worden door een speciaal opgeleide doktersassistente een huidpriktest verricht. Aan de hand daarvan wordt een behandeling ingesteld, bij voorbeeld met medicatie of immunotherapie (SLIT). Hierbij werken we nauw samen met de kinderarts en de longarts.

Ooroperaties
U kunt bij ons terecht voor gehooronderzoek en ooroperaties. Dit kan nodig zijn als er bijvoorbeeld een gaatje in het trommelvlies zit en het oor chronisch ontstoken is. Ook als er sprake is van een cholesteatoom is een ooroperatie nodig. Hierbij maken we gebruik van de meest up to date technieken zoals obliteratie van het rotsbeen.

Huidtumoren
U kunt bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling van huidtumoren in het hoofdhalsgebied (zoals een basaalcelcarcinoom of plaveiselcelcarcinoom). Vaak bent u doorgestuurd door de dermatoloog. Behandeling en reconstructie vindt plaats in ons dagcentrum. 

Wachttijd voor behandeling in weken
Keelamandelen verwijderen bij volwassenen (ATE) 8 weken
Neustussenschotoperatie bij volwassenen (SSC)  12 weken (afhankelijk of het alleen bij dr. Berkhout kan)
Neusbijholtenoperatie bij volwassenen (FESS) 12 weken. Meestal urgent en kan het binnen twee maanden
Neuscorrectie bij volwassenen (Rhinoplastiek) 12 weken
Trommelvliessluiting bij volwassenen (Myringo/tympanoplastiek) 14 weken

Voor kinderen gelden andere wachttijden. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 en 11:00 uur contact opnemen met de afdeling Opname- en Operatieplanning via telefoonnummer 020 - 755 71 07

 

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw poliklniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u contact opnemen met de polikliniek. Kijk voor bereikbaarheid bij contact.

Wilt u een controle afspraak plannen? Neem dan contact op met het patiënten contact centrum: 020-7557029 optie 1.

Bent u verhinderd of wilt u de afspraak wijzingen? Neem dan het liefst minimaal 24 uur van te voren contact op: 020-7557029 optie 1.

Heeft u een medisch inhoudelijke vraag? Neem dan contact op met de poli KNO: 020-7557029 optie 3.

Via MijnZHA kunt u uw agenda beheren en herhaalrecepten aanvragen. Download hiervoor de MyChart-app en selecteer ‘Ziekenhuis Amstelland’.

U vindt de poli KNO via de hoofdingang van het ziekenhuis, in de centrale hal aan de rechterkant.

De KNO-artsen houden op dinsdag en donderdag ook spreekuur in het gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn. Als u hier een afspraak wilt plannen kunt u dit telefonisch aangeven.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

E-mail: [email protected]:

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien