Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Keel, Neus-, en Oorheelkunde (KNO) is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met onderzoek en behandeling van aandoeningen van keel, neus en oor. Maar ook de heelkunde van het hoofd- en halsgebied. De KNO-arts behandelt aandoeningen van de keel, stembanden, mond, neus en neusbijholten, oren en evenwichtsorganen, speekselklieren en hals. Daarnaast kunt u afspraken maken in verband met luchtweg allergieën (onderzoek), corrigeren van flaporen, snurkklachten en slaapapneuslechthorendheid en oorproblemen bij vliegen (luchtvaartgeneeskunde). De afdeling KNO heeft een speciale kinderpoli, voor het plaatsen van buisjes in de oren en knippen van amandelen.

Wachttijd voor een behandeling

Doofheid en gehoorverlies 4 dagen
Verwijderen keelamandelen 69 dagen
Rechtzetten neustussenschot 56 dagen
Plaatsen trommelvliesbuisjes kinderen 44 dagen
Neusholte operatie 14 dagen
Trommelvliessluiting 28 dagen

 

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)

De KNO-artsen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie.

Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, moeten op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Lijmoor

Een lijmoor komt veel voor bij kinderen, vooral bij kinderen tot 6 jaar. Maar het kan ook op latere of volwassen leeftijd voorkomen. KNO-arts Anne Marijn Kreeft beantwoordt hieronder een aantal vragen over dit onderwerp.

Wat is een lijmoor en welke klachten horen hierbij?

Bij een lijmoor raakt het slijmvlies van het middenoor geïrriteerd en scheidt het vocht af. Het middenoor zit dan vol met slijm, wat een taai lijmachtig aspect heeft, vandaar de naam lijmoor. Dit zorgt ervoor dat het trommelvlies de geluidstrillingen niet kan doorgeven. Hierdoor kan tijdelijk gehoorverlies ontstaan. Bovendien kan er sprake zijn van een vol drukkend gevoel in het oor en kunnen oorontstekingen optreden.

Hoe ontstaat een lijmoor?

Een lijmoor is een gevolg van een niet goed werkende buis van Eustachius. De buis van Eustachius is de verbinding tussen het middenoor en de neus-keelholte, ongeveer op de plaats waar de neusamandel zit. Verkoudheden of de neusamandel die de buis van Eustachius blokkeert kunnen ervoor zorgen dat een lijmoor ontstaat.

Waarom komt een lijmoor zo veel bij kinderen voor?

Bij kinderen is de buis van Eustachius smaller, slapper, korter en meer horizontaal. Bovendien zijn kinderen vatbaarder voor verkoudheden. Dit zorgt ervoor dat een lijmoor vaker voorkomt bij kinderen.

Hoe wordt vastgesteld of er sprake is van een lijmoor?

Een KNO-arts kan door middel van een gesprek en een aantal onderzoeken, zoals kijken in de oren, drukmeting van de oren en een gehoortest als het kind daar al oud genoeg voor is, vaststellen of er sprake is van een lijmoor.

Wat is de behandeling van een lijmoor?

Er wordt vaak eerst drie maanden afgewacht, tenzij er sprake is van een achterblijvende spraak-taalontwikkeling. In veel gevallen treedt namelijk binnen enkele weken tot maanden spontaan genezing op zonder blijvende schade. Als het lijmoor langer blijft bestaan en veelvuldig aanleiding geeft tot oorontstekingen of hinderlijk gehoorverlies kan een tijdelijke beluchting van het middenoor via een trommelvliesbuisje zinvol zijn.

Wat is een trommelvliesbuisje en hoe werkt het?

Een trommelvliesbuisje is een klein plastic buisje met een diameter van ongeveer 1,5mm. Het heeft de vorm van een diabolo met een gat erin. Het buisje wordt door de KNO-arts in het oor geplaatst. Dit trommelvliesbuisje zorgt er dan voor dat het trommelvlies open blijft en het slijm uit het middenoor kan lopen. Gemiddeld blijft zo'n buisje twaalf maanden zitten en valt het er dan vanzelf uit. Het trommelvlies groeit daarna vanzelf dicht. Vaak wordt het buisje niet eens teruggevonden.

img-0285

Voorbereiding
Komt u voor duizeligheidsklachten of oorsuizen op de polikliniek? Dan vragen wij u voorafgaand aan het bezoek een vragenlijst in te vullen. Klik hier voor de vragenlijst duizeligheid/evenwichtsstoornissen en tinnitus (oorsuizen).

Spreekuur
In de spreekkamer legt u uw klacht uit aan de KNO-arts. In principe wordt u steeds door dezelfde KNO-arts geholpen. Ook bij een eventuele operatie.

Uw KNO-arts werkt tijdens het spreekuur nauw samen met een spreekuurassistente. Zij verzorgt de dossiers. Ze regelt de (operatieve) behandelingen. Zij geeft uitleg over organisatorische zaken. Is er iets nog niet duidelijk? U kunt u via haar aanvullende medische vragen stellen aan uw KNO-arts.

Onderzoek en behandeling
Op de Polikliniek KNO zijn ook functiemedewerkers aanwezig. Zij doen allergieonderzoeken en nemen gehoortesten af (de akoepedistes). Deze onderzoeken worden aangevraagd door de KNO-arts. Of door uw huisarts.

In de spreekkamer wordt KNO-onderzoek gedaan. Gehoortesten en allergietesten vinden in een aparte ruimte op de polikliniek plaats. Kleine ingrepen worden op de poliklinische behandelkamer verricht. Grotere ingrepen vinden plaats op het operatiekamercomplex.

Bij veel ingrepen wordt u een aantal uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. U kunt dan dezelfde dag naar huis. Bij een wat langer verblijf komt u op de afdeling Kliniek Boven. Kinderen worden opgenomen op de Kinderdagverpleging of op de Kinderafdeling. Dit in samenwerking met de kinderartsen.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak.

Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Ingang in centrale hal
Telefoonnummer: (020) 755 7029
Bereikbaarheid: Ma t/m vrij 8.00 uur t/m 17.00 uur
E-mail: poli-kno@zha.nl