Longziekten

Indien u door uw huisarts bent doorverwezen naar een longarts in ons ziekenhuis via zorgdomein, wordt er contact met u opgenomen om een afspraak te maken. Mocht u via een andere weg een verwijzing hebben, neemt u dan telefonisch contact op met de polikliniek voor een eerste afspraak.

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Actuele informatie met betrekking tot gebruik CPAP: Van de Inspectie Gezondheidszorg treft u hierbij de aanbeveling voor nader beleid binnen Nederland volgend op de veiligheidsmeldingen van fabrikant Philips over CPAP, BiPAP en beademingsapparaten. Lees verder

Compliment van een patiënt:
"Sinds 10 jaar heb ik al last van astma en bijbehorende benauwdheid, ik werd door de huisarts doorverwezen naar de longarts. Zij heeft mij één bepaald geneesmiddel voorgeschreven waarbij ik nu geen enkele extra inhalatie heb hoeven te gebruiken, ook niet met slechte weersomstandigheden voor mijn longen. HEERLIJK! Ik voel me helemaal niet "ziek" meer. Compliment voor haar kunde!"

De vakgroep longziekten van Ziekenhuis Amstelland bestaat uit vier longartsen; mevrouw G.J.M. Koster, mevrouw S.N. de Haan, de heer M. Amini en de heer M. de Mol. Het team longartsen wordt ondersteund door twee longverpleegkundigen in de zorg voor patienten met astma en COPD. Daarnaast zijn er twee slaap-apnoeconsulenten werkzaam die het eerste aanspreekpunt zijn voor de patienten met slaapapnoe.

Elke werkdag zijn er in ieder geval drie longartsen aanwezig. In de weekenden en tijdens de feestdagen is er een samenwerking met de longartsen van het BovenIJ Ziekenhuis voor wat betreft de diensten. Het kan dan dus voorkomen dat u een longarts uit een ander ziekenhuis treft.

U kunt voor de volgende aandoeningen terecht:
longontstekingtuberculoselongembolielongkanker en mesothelioom (borstvlieskanker), astma en COPD/longemfyseem. Door samenwerking met het AMC is diagnostiek ten aanzien van interstitiële longziekten, zoals bijvoorbeeld longfibrose en sarcoïdose, mogelijk. Slaapapneu wordt samen met de KNO-artsen en neuroloog gediagnostiseerd en behandeld. Er is overleg met het VUmc ten aanzien van pulmonale hypertensie (te hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen).

Overzicht van de onderzoeken

 • Longfunctie-onderzoek bij volwassenen en kinderen met verdenking astma en COPD
 • Echo onderzoek van de thorax
 • Onderzoek naar tuberculose: mantouxtest
 • Analyse en stadiering van longkanker volgens de laatste richtlijnen
 • Puncties van pleuravocht
 • Bronchoscopie
 • Ergometrie

Overzicht van behandelingen

 • Alle (medicamenteuze) behandelingen van aandoeningen genoemd onder “klachten en aandoeningen”
 • Longkanker behandeling met chemotherapie en immuuntherapie
 • Thoraxdrainages
 • Poliklinische longrevalidatie

Wekelijks vindt er in het VUmc overleg plaats met de longartsen, longchirurgen en radiotherapeuten (bestralingsartsen) in combinatie met radiologen en nucleair geneeskundigen (PET-scan) over alle longkankerpatiënten, zowel qua diagnostiek als behandeling. Tussendoor is er op elk moment overleg mogelijk met de longartsen uit de academische ziekenhuizen en het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI/AVL).

Uw huisarts kan een afspraak regelen op de Polikliniek Longziekten of de afdeling Longfunctie voor zowel spoedeisende als niet-spoedeisende klachten. Het kan ook zijn dat u zelf moet bellen voor een afspraak. 

Longziekten

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Ook dat kan via MijnZHA.

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Longziekten

Afdeling B 25, blauwe route

Op MijnZHA kunt u terecht voor:

Uw afspraak wijzigen
Vragen aan het behandelteam
Uitslagen bekijken
Herhaalrecepten aanvragen
Uw dossier downloaden
U gesprek voorbereiden
Brieven inzien