Mammapoli

 

header-borstkankerzorg-zonder-logos

U bent door uw huisarts verwezen naar de mammapolikliniek van het centrum van Borstkanker-zorg lokatie Ziekenhuis Amstelland. De reden kan zijn dat u zelf een verandering in de borst(en) hebt bemerkt of dat u een verwijzing via het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker (BOB) heeft gekregen.

Op de mammapolikliniek wordt u door een multidisciplinair specialistisch team begeleid en behandeld. Wij streven er naar dat u binnen één werkdag een afspraak heeft en dat de onderzoeken in één ochtend of middag worden uitgevoerd.
U krijgt allereerst een afspraak met onze mammachirurg. Zij zal u een aantal gerichte vragen stellen en een lichamelijk onderzoek verrichten. Hierna wordt op de afdeling radiologie een mammogram en een echo gemaakt. Bent u verwezen via het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker (BOB), dan wordt de aldaar gemaakte mammogram door ons gebruikt. Het kan zijn dat de radioloog op grond van de bevindingen bij deze onderzoeken besluit een punctie of biopsie van een afwijking te nemen.

  • Wanneer er alleen radiologisch onderzoek (mammografie en echo) plaatsvindt krijgt u van de chirurg aansluitend, tijdens hetzelfde poliklinisch spreekuur, de uitslagen te horen op de Polikliniek Chirurgie. Er zal worden besproken of er nog een vervolgbezoek noodzakelijk is.
  • Is er een punctie of biopsie afgenomen dan krijgt u hiervan niet dezelfde dag een uitslag. Bij een punctie duurt het gemiddeld 1-2 werkdagen en bij een biopsie 5 werkdagen voordat de uitslag bekend is. Er wordt een vervolgafspraak op de polikliniek gemaakt. Het is raadzaam om u tijdens een vervolgbezoek door uw partner, vriend(in) of familielid te laten begeleiden.

Facturatie
Ondanks de samenwerking tussen VUmc en Ziekenhuis Amstelland kan slechts één ziekenhuis de geleverde zorg declareren. Er is gekozen om dit te laten verlopen via Ziekenhuis Amstelland. Facturatie zal dus vanuit het Ziekenhuis Amstelland plaatsvinden aan uw zorgverzekeraar, ongeacht de locatie waar de zorg heeft plaatsgevonden. Zie voor meer informatie folder 'Toestemming delen gegevens AUMC en Ziekenhuis Amstelland.

Gedurende uw behandeling komt u in aanraking met verschillende zorgverleners die in Ziekenhuis Amstelland en VUmc samenwerken in één team. Ons team bestaat uit:

  • mammachirurgen;
  • mammacareverpleegkundige;
  • oncologen (artsen gespecialiseerd in behandeling van kanker);
  • fysiotherapeuten;
  • plastisch chirurgen (bij borstreconstructie na borstamputatie);
  • verpleegkundigen op de verpleegafdeling.

Mammachirurgen
De chirurg is een medisch specialist die de operatie uitvoert en verdere behandeling voorschrijft. De chirurg probeert zo veel mogelijk met u te overleggen over de te volgen behandeling. Uw huisarts wordt door de chirurg zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat u borstkanker
heeft.
Het kan voorkomen dat uw chirurg u tijdens de behandeling vraagt deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. In dat geval worden doel en gevolgen van dat onderzoek uitvoerig met u besproken. U heeft zelf de keuze wel/niet mee te werken aan dit onderzoek. Het spreekt vanzelf dat de kwaliteit van uw behandeling voorop blijft staan, ongeacht uw keuze.

Mammacareverpleegkundige/consulent
De Mammacare verpleegkundige/ consulent heeft een gespecialiseerde vervolgopleiding gevolgd. Zij geeft voorlichting aan en begeleidt patiënten met borstkanker.

De eerste afspraak met de mammacare verpleegkundige/ consulent vindt plaats vóór de operatie. U krijgt deze afspraak via de assistente van de chirurg. Tijdens dit eerste gesprek bereidt zij u voor op de komende operatie. In de fase na de operatie begeleidt zij u als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij psychosociale en/of praktische problemen.

Mammapoli

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Chirurgie. U kunt ook het afsprakenformulier invullen dan bellen wij u terug voor een afspraak.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Mammapoli

Voor het maken of wijzigen van een afspraak: bel de Polikliniek Chirurgie of maak de afspraak online. U kunt ook het afsprakenformulier invullen dan bellen wij u terug voor een afspraak.
Mammacareverpleegkundige: mammapoli@zha.nl of 020 - 755 6023. Bij afwezigheid kunt u een boodschap op het antwoordapparaat inspreken. LET OP! Dit telefoonnummer is niet voor het maken/wijzigen van een afspraak.
Locatie: Polikliniek Chirurgie, kamer 113

Drs. A.H. Baan Drs. A.H. Baan
Chirurg
Drs. M.A. Barree Drs. M.A. Barree
Radioloog
Drs. C.C. Ferwerda Drs. C.C. Ferwerda
Chirurg
Mevrouw S. Heemskerk Mevrouw S. Heemskerk
Mammaconsulent
Verpleegkundige F. Heuveln van Verpleegkundige F. Heuveln van
Mammaconsulent
Mw. P. Perin Mw. P. Perin
Physician Assistant Chirurgie
Dr. G.J. Timmers Dr. G.J. Timmers
Internist / hematoloog
Dr. S.C. Veltkamp Dr. S.C. Veltkamp
Chirurg