Mammapoli

 

U bent door uw huisarts verwezen naar de afdeling Radiologie van het Ziekenhuis Amstelland. Deze afdeling is gespecialiseerd in mammadiagnostiek. De reden kan zijn dat u zelf een verandering in de borst(en) hebt bemerkt of dat u een verwijzing via het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker (BOB) heeft gekregen.

Korte wachttijd
Na doorverwijzing door uw huisarts wordt u binnen 1 werkdag gebeld en binnen maximaal 3 werkdagen gezien.

Wat kunt u verwachten?
Als allereerste wordt er een mammografie van uw borst gemaakt. Dit is een röntgenfoto van uw borst. Op de foto zijn vetweefsel, klierweefsel en bindweefsel zichtbaar. Een afwijking in de borst (met of zonder kalkdeeltjes) wordt m.b.v. dit onderzoek meestal goed zichtbaar. Bent u verwezen via het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker (BOB) dan vragen wij de mammografie op bij het bevolkingsonderzoek én maken vaak ook nog een aanvullend mammogram.

Bent u onder de 30 jaar of is er nà de mammografie nog verder onderzoek nodig, dan volgt een echografie van de borst en de oksel. Dit is een onderzoek waarbij met geluidsgolven een afwijking in de borst in beeld gebracht kan worden. Met dit onderzoek kunnen ook de lymfeklieren in de oksel worden bekeken en ook hier kan indien nodig weefsel van worden afgenomen (biopsie).

Soms wordt er tijdens de echografie een punctie of biopsie van de borst afgenomen. De plek waar de biopsie wordt afgenomen wordt verdoofd. Na verdoving worden een aantal kleine stukjes weefsel uit de afwijking in de borst gehaald. Deze stukjes weefsel worden in een laboratorium verder onderzocht.

Houd er rekening mee dat onderzoek van de borst minimaal één uur van uw tijd in beslag neemt. Dit kan korter zijn als alleen een mammografie nodig is. Dit kan ook langer duren als er een biopt nodig is.

Vervolg na het radiologisch onderzoek
Na een mammografie en/of een echografie krijgt u direct de uitslag via de Radioloog. Als er een punctie/biopt is afgenomen, krijgt u aansluitend een telefonische afspraak voor dezelfde dag of binnen 1 werkdag met een physician assistant (PA), een mammachirurg of een mammacare verpleegkundige. Zij zal u een aantal gerichte vragen stellen.

Is er een punctie of biopsie afgenomen dan krijgt u hiervan niet dezelfde dag een uitslag. Bij een punctie duurt het gemiddeld 1-2 werkdagen en bij een biopsie 5 werkdagen voordat de uitslag bekend is. Er wordt een vervolgafspraak op de polikliniek gemaakt. Het is raadzaam om u tijdens een vervolgbezoek door uw partner, vriend(in) of familielid te laten begeleiden.

Facturatie
Facturatie zal vanuit het Ziekenhuis Amstelland plaatsvinden aan uw zorgverzekeraar. 

Gedurende uw behandeling komt u in aanraking met verschillende zorgverleners die in Ziekenhuis Amstelland en VUmc samenwerken in één team. Ons team bestaat uit:

  • mammachirurgen;
  • mammacareverpleegkundige;
  • oncologen (artsen gespecialiseerd in behandeling van kanker);
  • fysiotherapeuten;
  • plastisch chirurgen (bij borstreconstructie na borstamputatie);
  • verpleegkundigen op de verpleegafdeling.

Mammachirurgen
De chirurg is een medisch specialist die de operatie uitvoert en verdere behandeling voorschrijft. De chirurg probeert zo veel mogelijk met u te overleggen over de te volgen behandeling. Uw huisarts wordt door de chirurg zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat u borstkanker
heeft.
Het kan voorkomen dat uw chirurg u tijdens de behandeling vraagt deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. In dat geval worden doel en gevolgen van dat onderzoek uitvoerig met u besproken. U heeft zelf de keuze wel/niet mee te werken aan dit onderzoek. Het spreekt vanzelf dat de kwaliteit van uw behandeling voorop blijft staan, ongeacht uw keuze.

Mammacareverpleegkundige/consulent
De Mammacare verpleegkundige/ consulent heeft een gespecialiseerde vervolgopleiding gevolgd. Zij geeft voorlichting aan en begeleidt patiënten met borstkanker.

De eerste afspraak met de mammacare verpleegkundige/ consulent vindt plaats vóór de operatie. U krijgt deze afspraak via de assistente van de chirurg. Tijdens dit eerste gesprek bereidt zij u voor op de komende operatie. In de fase na de operatie begeleidt zij u als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij psychosociale en/of praktische problemen.

Mammapoli

Als u door uw huisarts bent doorverwezen, neemt de afdeling Radiologie contact met u op om een afspraak te maken.

Bent u door de afdeling Radiologie naar de Polikliniek Chirurgie (mammapoli) doorverwezen, dan neemt de Polikliniek Chirurgie contact met u op om een afspraak te maken.

Afspraak wijzigen of verhinderd
Als u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van tevoren doorgeven? U kunt dit wijzigen via het wijzigingenformulier of bellen met de desbetreffende afdeling of polikliniek.

Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven.

Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Bereikbaarheid
Als u na thuiskomst nog vragen heeft of onverwachte problemen krijgt, dan kunt u altijd tijdens kantooruren, maandag t/m vrijdag 08.30 – 16.45 uur, naar de onderstaande nummers bellen.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: (020) 755 7078
Telefoonnummer polikliniek Chirurgie: (020) 755 7014
E-mailadres: mammapoli@zha.nl

Buiten kantooruren neemt u contact op met de receptie van Ziekenhuis Amstelland en vraagt u naar het dienstdoende avond- of nachthoofd, telefoonnummer 020 - 755 7000.

Locatie
Afdeling Radiologie: C32, gele route
Polikliniek Chirurgie: A04, rode route

Mammapoli

Voor het maken of wijzigen van een afspraak: bel de Polikliniek Chirurgie of maak de afspraak online. U kunt ook het afsprakenformulier invullen dan bellen wij u terug voor een afspraak.
Mammacareverpleegkundige: mammapoli@zha.nl of 020 - 755 6023. Bij afwezigheid kunt u een boodschap op het antwoordapparaat inspreken. LET OP! Dit telefoonnummer is niet voor het maken/wijzigen van een afspraak.
Locatie: Polikliniek Chirurgie, kamer 113

Drs. A.H. Baan Drs. A.H. Baan
Chirurg
Drs. M.A. Barree Drs. M.A. Barree
Radioloog
Drs. C.C. Ferwerda Drs. C.C. Ferwerda
Chirurg
Mevrouw S. Heemskerk Mevrouw S. Heemskerk
Mammaconsulent
Verpleegkundige F. Heuveln van Verpleegkundige F. Heuveln van
Mammaconsulent
MSc. P. Perin MSc. P. Perin
Physician Assistant Chirurgie
Dr. G.J. Timmers Dr. G.J. Timmers
Internist / hematoloog
Dr. S.C. Veltkamp Dr. S.C. Veltkamp
Chirurg