Menopauze polikliniek

De overgangspolikliniek voor vrouwen met klachten rondom de overgang, menopauze. Dit is het moment van de laatste menstruatie. Patiënten met klachten die gepaard gaan met de overgang, kunnen in Ziekenhuis Amstelland voor advies terecht bij twee gespecialiseerd gynaecologen. Eventueel krijgt u een eerste afspraak bij een gespecialiseerd verpleegkundige die u, in samenwerking met de gynaecoloog, al advies geeft over het omgaan met uw overgangsklachten. Vrouwen kunnen 5 tot 10 jaar vóór hun laatste menstruatie tot 10 jaar nadien, klachten ervaren die een grote impact hebben op hun welbevinden en dagelijks functioneren. Mogelijke klachten zijn opvliegers, stemmingswisselingen, gejaagdheid, slapeloosheid, spier- en gewrichtsklachten. Maar ook concentratiestoornissen of geheugenverlies. Zeker 80% van de vrouwen krijgt hiermee te maken. Ons team wil vrouwen in deze fase helpen door te kijken naar oplossingen in lifestyle of medicatie. Ook wordt gekeken naar preventie van hart- en vaatziekten en osteoporose.

Waar nodig wordt samengewerkt met andere specialisten zoals een bekkentherapeut en een diëtiste in Ziekenhuis Amstelland of in uw omgeving. Ook is overleg met onze cardiologen of internisten mogelijk. Eventueel kan een verwijzing plaatsvinden naar mw. C. Zeijl, gynaecoloog, indien er na de intake hulp nodig blijkt op seksuologisch vlak.

Voor een afspraak op deze polikliniek heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of van een medisch specialist. Voorafgaand aan het bezoek aan deze polikliniek vragen wij of u een vragenlijst wilt invullen, zodat wij beter voorbereid zijn en meer tijd hebben voor een inhoudelijk gesprek. In deze vragenlijst wordt gekeken naar overgangsklachten als ook naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten en osteoporose. 

Als u een afspraak heeft bij de gynaecoloog, komt u op de Polikliniek Gynaecologie/Verloskunde.

Onze gynaecologe Katinka Overmars werkt met veel enthousiasme mee aan de voorlichtingswebsite www.vrouwenindeovergang.nl. Daar kunt u ook terecht voor extra informatie en advies.

Zie ook:

Vrouwen in de overgang worden gezien door Katinka Overmars en Bert Wibbens en eventueel ondersteund door Esther van Leeuwen, physician assistent met ervaring op het gebied van menopauze / overgang.

U kunt een afspraak maken met gynaecologen Katinka Overmars en Bert Wibbens. Voorafgaand aan het bezoek aan deze polikliniek vragen wij of u een vragenlijst wilt invullen, zodat wij beter voorbereid zijn en meer tijd hebben voor een inhoudelijk gesprek. 

katinka-dsc04589-klein  bert-klein  

 

Menopauze polikliniek

U kunt telefonisch een afspraak maken via polikliniek Gynaecologie / Verloskunde. Zie telefoonnummer bij contact.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? Dit kan via e-mail naar gyna2@zha.nl Of bellen met de polikliniek.

Menopauze polikliniek

Telefoonnummer: (020) 755 7019
E-mail: gyna2@zha.nl
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 9.00-16.00 uur
Locatie: A 01, rode route

Drs. K. Overmars Drs. K. Overmars
Gynaecoloog
PA E. Visser-van Leeuwen PA E. Visser-van Leeuwen
Physician Assistant Gynaecologie/Verloskunde
Drs. B. Wibbens Drs. B. Wibbens
Gynaecoloog