Neurologie / Neurochirurgie

Op de polikliniek neurologie kunt u terecht voor ziekten zoals epilepsie, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, dementie, hernia's, spierziekten en hersentumoren. Heeft u een verwijzing van uw huisarts en bent u aangemeld via zorgdomein? Dan wordt u door ons gebeld voor een afspraak. Kijk voor meer informatie in de rechterkolom. Voor informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Wachttijd voor een behandeling  dagen
Hernia nek 28
Carpaaltunnelsyndroom 43
Lumbale wervelkanaalstenose 40
Hernia rug 28


Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De neurologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. U kunt in Uithoorn terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie.

Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, moeten op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Neurochirurgie
In Ziekenhuis Amstelland is tevens een neurochirurg werkzaam. Dr. Noske heeft eens in de twee weken spreekuur op de polikliniek neurologie. Uw neuroloog kan u naar dit spreekuur verwijzen.

Compliment van een patiënt:
"Een jaar geleden ben ik bij de neuroloog geweest vanwege een ademhalingsprobleem veroorzaakt door een val van 3,5 meter. De neuroloog stelde de diagnose, een beschadigde zenuw die het middelrifademhaling aanstuurt. Nu een jaar en vele onderzoeken later weet ik dat de neuroloog in Ziekenhuis Amstelland de enige is geweest die de juiste conclusie getrokken heeft. Ik dank u hartelijk."

Voorbereiding
Om uw bezoek aan de neuroloog zo effectief mogelijk te maken kunt u zich voorbereiden.

  • Neem altijd een lijst van uw medicijnen en uw eventuele medische voorgeschiedenis (operaties en aandoeningen) mee.
  • Probeer uw klachten zo helder mogelijk onder woorden te brengen en bekijk wat of welke situaties/houdingen van invloed zijn op uw klachten.

Uw bezoek
Soms wordt u eerst door een co-assistent gezien. Deze bespreekt altijd het onderzoek met de neuroloog, die soms bepaalde delen van het onderzoek nog eens overdoet. In sommige gevallen kunt u nog meer doen.

Op grond van de gegevens die de neuroloog verzamelt wordt besproken naar welke aandoening de gedachten uitgaan en of verder onderzoek noodzakelijk is. 

Verder onderzoek
De neuroloog heeft soms meer onderzoek nodig om een diagnose te kunnen stellen. Dit kan één van de volgende onderzoeken betreffen:

  1. Beeldvormend onderzoek: röntgenfoto, Duplexonderzoek van slagaderen, CT-scan, MRI-scan
  2. Laboratoriumonderzoek: bloedonderzoek, methioninebelastingtest, lumbaalpunctie (of ruggenprik)
  3. Electrofysiologisch onderzoek: EEG (electroencephalogram), EMG (electromuogram), EP (evoked potential), ECG (electrocardiogram)

Wat is een TIA?
Een TIA staat voor transient ischemic attack. Dit betekent dat de bloedtoevoer naar de hersenen tijdelijk verstoord is geweest. Hierbij treden dezelfde klachten op als bij een beroerte maar verdwijnen deze binnen 24 uur. Klachten die hierbij kunnen voorkomen zijn bijvoorbeeld een tijdelijke verlamming van een arm of been, scheve mond, moeite met spreken of zien en dubbelzien.
Omdat een TIA een voorbode kan zijn van een beroerte is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met uw huisarts.

Wat houdt deTIA-poli in?
Wanneer u klachten heeft gehad die mogelijk passen bij een doorgemaakte TIA dan kan uw huisarts u verwijzen naar de TIA poli. U wordt in dat geval meestal binnen twee dagen hiervoor  opgeroepen.
De TIA poli bestaat uit een dagopname. Het is belangrijk dat u nuchter naar het ziekenhuis komt. Patienten die een TIA hebben gehad mogen gedurende 2 weken geen auto rijden. Daarom is het goed niet zelf auto te rijden tot u bij de neuroloog bent geweest.
U kunt zich voor de TIA poli  ‘s morgens om 08.30 melden bij de afdeling Interne Beneden West. Gedurende de ochtend krijgt u verschillende onderzoeken waaronder een hartfilmpje (ECG), bloedonderzoek en een CT-scan van de hersenen. In sommige gevallen krijgt u ook nog een echo onderzoek van uw halsslagaderen (duplex).  U wordt eerst gezien door een co-assistent of een arts assistent die samen met u uw klachten doorneemt en lichamelijk onderzoek bij u verricht. Vervolgens wordt u aan het einde van de ochtend gezien door de neuroloog die alle uitslagen en eventuele behandeling met u bespreekt. 

Wanneer u klachten heeft die mogelijk passen bij het carpale tunnel syndroom dan kan uw huisarts u verwijzen naar de CTS-poli.  Klachten die passen bij een CTS zijn onder andere tintelingen, doofheid en pijn in de hand. Het bezoek aan de neuroloog bestaat uit het doornemen van uw klachten, vervolgens wordt er kort lichamelijk onderzoek bij u verricht. Hierna vindt er een EMG plaats, (link EMG).  Hiermee kan worden vastgesteld of er inderdaad sprake is van het carpale tunnel syndroom. U krijgt hiervan direct de uitslag en de verschillende mogelijke behandelingen zullen met u worden besproken. Zo nodig kan direct een injectie in de pols worden gegeven. 

 

Wanneer u klachten heeft die mogelijk passen bij een zenuwbeknelling in de onderrug (hernia) dan kan uw huisarts u verwijzen naar de hernia-poli. Het bezoek aan de neuroloog bestaat uit het doornemen van uw klachten waarna vervolgens lichamelijk onderzoek bij u wordt verricht. Aansluitend vindt een MRI-scan van uw onderrug plaats waarvan u dezelfde dag de uitslag krijgt. De neuroloog zal vervolgens met u de behandeling bespreken. 

Een neuroloog is een specialist in ziekten van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spieren van mensen. Hij/zij heeft kennis van uiteenlopende kwalen en klachten, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, dubbelzien, pijn in arm of been, of verlammingsverschijnselen.

In Ziekenhuis Amstelland zijn vijf neurologen werkzaam. Zij werken voornamelijk op de Polikliniek Neurologie. Daar is de neuroloog behandelaar van ziekten zoals epilepsie, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, dementie, hernia's, spierziekten en hersentumoren. Op de verpleegafdeling Kliniek Beneden West zorgt de neuroloog bijvoorbeeld voor patiënten met een hersenvliesontsteking, hersenschudding of coma. Patiënten met een beroerte worden opgenomen op de Stroke-unit. Op de afdeling Dagbehandeling kan de neuroloog op één dag een aantal onderzoeken doen. Hier vindt het zogenaamde TIA-onderzoek plaats, maar ook wordt u hier een aantal uren opgenomen als u een ruggenprik (lumbaalpunctie) moet ondergaan. Daarnaast kan u hier worden opgenomen als u behandeld moet worden met een geneesmiddel dat op enkele achtereenvolgende dagen via de bloedbaan (infuus) toegediend moet worden.

Samenwerking
Binnen Ziekenhuis Amstelland werken de neurologen nauw samen met de CVA(beroerte)-verpleegkundige en de orthopedisch chirurgen. Daarnaast werken ze nauw samen met de verpleeghuizen Groenelaan en Zonnehuis, het psychiatrisch ziekenhuis de Amstelmere en de afdeling neurochirurgie van het Slotervaartziekenhuis.

Neurochirurgie
Neurochirurgie is de chirurgische behandeling (operatie) van neurologische aandoeningen. Dit gaat om operaties aan het zenuwstelsel, de schedel, de wervelkolom en de hersenvliezen. De operaties worden uitgevoerd door een gespecialiseerd chirurg: neurochirurg. De neurochirurgen werken nauw samen met de vakgroep neurologie in Ziekenhuis Amstelland. De meeste patiënten die bij de neurochirurg onder behandeling komen, zijn eerst op spreekuur geweest bij de neuroloog op de Polikliniek Neurologie. Op het gebied van Neurochirurgie werkt Ziekenhuis Amstelland nauw samen met het Amsterdam UMC. Neuro-oncologie patiënten worden behandeld door een neuro-oncologisch team vanuit zowel het Amsterdam UMC als het AVL.

Meer informatie
Informatie over neurologische aandoeningen en de bijbehorende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op deze website en op de website van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie onder voorlichting: http://www.neurologie.nl/.

 

Neurologie / Neurochirurgie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. Bent u na drie dagen nog niet gebeld? Neem dan contact met ons op.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek.

Neurologie / Neurochirurgie

Afdeling A 03, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7032
E-mail: [email protected]
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur