Nucleaire geneeskunde (onderzoeksafdeling)

De Nucleaire Geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland wordt verricht in nauwe samenwerking met nucleair geneeskundigen en nucleair medewerkers van het Zaans Medisch Centrum. De PET CT onderzoeken worden in Amsterdam UMC, Locatie VUmc gedaan.

Op de afdeling Nucleaire geneeskunde wordt met radioactiviteit gewerkt. De patiënt krijgt door middel van een injectie een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof toegediend, dat door bepaalde toevoegingen speciaal geschikt is gemaakt voor bepaalde organen of (bot)structuren. De patiënt straalt dan enige tijd straling uit, en met behulp van een zogenaamde gamma-camera wordt gemeten hoeveel straling bepaalde lichaamsdelen hebben opgenomen en daardoor ook uitzenden. Dit wordt in beeld gebracht. Een nucleair geneeskundige zal hiervan een verslag maken, dat naar de aanvragende arts wordt gestuurd.

Onderdeel Radiologie
De afdeling Nucleaire geneeskunde is ondergebracht bij de onderzoeksafdeling Radiologie.

Bereikbaarheid Nucleaire geneeskunde

In principe werkt de Nucleaire geneeskunde op maandag, dinsdag en donderdag in Ziekenhuis Amstelland. In een enkel geval worden onderzoeken in het Zaans Medisch Centrum gedaan.

  • De administratie van de Nucleaire geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9:00 – 17.00 uur op nummer 020-7557078.

In geval van een spoedaanvraag, kunt u contact opnemen met één van onze nucleair geneeskundigen, Mechteld Heijne of Sandra Srbljin. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 020-7556459. Indien dit nummer niet bereikbaar is kunt u contact opnemen met 020-7556462 of 075-6502277.

Voor kinderen

In onderstaande animatie wordt op een begrijpelijke manier uitleg gegeven over Nucleaire geneeskunde.

In de Nucleaire geneeskunde wordt met behulp van licht radioactieve stoffen vooral de werking van organen van patiënten onderzocht. De licht radioactieve stoffen kunnen worden geïnjecteerd, ingeademd of via voedsel worden toegediend, afhankelijk van het te onderzoeken orgaan. Nagenoeg alle organen kunnen op deze wijze onderzocht worden. De toegediende stof is dan steeds verschillend. Om de stralingsdosis te beperken, kiest men stoffen die het lichaam snel verlaten, of een korte halveringstijd hebben. De patiënt neemt na toediening vervolgens plaats onder een camera (gammacamera) die het vermogen heeft om de straling op te vangen en om te zetten in een afbeelding.

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Nucleaire geneeskunde (onderzoeksafdeling)

Telefoonnummer: (020) 755 6462 of  (020) 755 6463
Bereikbaar: ma en do 9.00-13.00, 13.00-16.30 uur, di en wo 13.00-16.30 uur.
Nucleair onderzoek moet altijd worden aangevraagd door een arts.

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Nucleaire geneeskunde (onderzoeksafdeling)

Locatie Ziekenhuis Amstelland: dinsdag 020-7556462 of 020-7556463
Locatie Zaans Medisch Cenrum: maandag tot en met vrijdag 075- 6502277