Oncologie

In Ziekenhuis Amstelland kunt u terecht voor een groot aantal oncologische onderzoeken en behandelingen. Wij behandelen veelvoorkomende vormen van kanker, zoals borstkanker en darmkanker. Maar ook voor minder vaak voorkomende vormen van kanker, kunt u in Ziekenhuis Amstelland terecht. Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, hebben we hiervoor een samenwerkingsverband met het VUmc Cancer Centre Amsterdam.

Op de pagina Kanker wordt uitgelegd wat kanker is en hoe het ontstaat.

Soorten kanker
Er zijn veel verschillende vormen van kanker. Bij Klachten & Aandoeningen vindt u informatie over verschillende soorten kanker. Hier staat ook per kankersoort uitgelegd, welke onderzoeken en behandelingen u mogelijk krijgt en wat deze onderzoeken voor u betekenen.

Persoonlijk behandelplan
Voor iedere patiënt wordt - na het benodigde aanvullende onderzoek - een persoonlijk behandelplan gemaakt. Hierbij houdt het behandelteam rekening met het soort kanker, de succeskans van de therapie bij de specifieke vorm van kanker en de gezondheidstoestand van de patiënt. Een onderdelen van het behandelplan kunnen medicijnen bij kanker, therapieën, operaties of andere behandelingen zijn. Bij de keuze om een bepaalde behandeling wel of niet uit te voeren, spelen natuurlijk de wensen en eigen ideeën van de patiënt een doorslaggevende rol. Als het behandelplan eenmaal is opgesteld, wordt dit zo snel mogelijk met de patiënt besproken door de behandelend specialist. In veel gevallen zal nog aanvullende uitleg over een behandeling en mogelijke bijwerkingen worden gegeven door de verpleegkundig specialist oncologie of de oncologieverpleegkundige. 

Begeleiding en advies
Kanker is een ingrijpende ziekte. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch en emotioneel. Naast de medische behandeling biedt Ziekenhuis Amstelland daarom aanvullende begeleiding, zorg en advies aan patiënten die kanker hebben of hebben gehad. 
De verpleegkundige specialist oncologie is een goed en snel toegankelijk aanspreekpunt voor alle vragen over de ziekte en behandeling. De oncologieverpleegkundigen gebruiken een gevalideerde vragenlijst, de lastmeter, om de gevolgen van de ziekte en behandeling op uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. 
Na de therapie kan de patiënt onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten werken aan herstel van de algehele conditie. Dit gebeurt onder andere binnen een speciaal daarvoor ontwikkeld oncologisch revalidatieprogramma. Aan dit herstelprogramma zijn ook psychologen, maatschappelijk werkers en ergotherapeuten verbonden, die zo nodig kunnen worden geraadpleegd. De ergotherapeuten van Reade behandelen bijvoorbeeld de voorwaarden om weer tot werken te komen.

Er is veel aandacht voor lichamelijke klachten zoals pijn en vermindere eetlust.  Zo nodig kan een patiënt worden verwezen naar de pijnpoliliniek (zie ook pijn bij kanker) of naar de diëtiste (zie ook voeding bij kanker).
Als dit gewenst is, kunnen wij uw behandelaar verwijzen naar een psycholoog voor begeleiding.

Onder 'Nuttige links' in het kader rechts, vindt u websites met informatie over leven met kanker.

Patiënten met borstkanker worden behandeld in het Centrum voor borstkanker-zorg van Amsterdam UMC en Ziekenhuis Amstelland.

Als u niet meer beter wordt...
Soms is uw ziekte niet meer te genezen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Palliatieve zorg.

In Ziekenhuis Amstelland kunt u terecht voor een groot aantal oncologische onderzoeken en behandelingen. Om er voor te zorgen dat de oncologische zorg voor alle vormen van kanker voor de hoogstmogelijke kwaliteit is, werkt het ziekenhuis nauw samen met het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en Amsterdam UMC Cancer Center. Door deze samenwerking heeft Ziekenhuis Amstelland rechtstreeks toegang tot academische zorg en krijgt inzicht in alle wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van kanker die in deze ziekenhuizen gedaan worden. Zo zijn de oncologen en andere oncologische professionals altijd op de hoogte van de laatste onderzoeksresultaten en nieuwe behandelingen. De best mogelijke behandeling van kanker wordt door specialisten van Ziekenhuis Amstelland in teamverband met specialisten van deze ziekenhuizen besproken en vastgesteld. 

Nieuwe behandelingen voor kanker worden aangeboden in zogenaamde klinische onderzoeken (medisch wetenschappelijk onderzoek). Als deze behandeling tijdens de onderzoeksfase succesvol blijkt, kan dit een standaardbehandeling worden. Voor patiënten uit Ziekenhuis Amstelland is het (laagdrempelig) mogelijk deel te nemen aan experimentele behandelingen en/of wetenschappelijke onderzoeken die in Amsterdam UMC en AVL worden uitgevoerd. Een aantal klinische onderzoeken is ook toegankelijk in Ziekenhuis Amstelland.

Patiënten met kanker krijgen voor onderzoek en behandeling te maken met meerdere afdelingen en specialismen binnen het ziekenhuis. Om de zorg goed onderling af te stemmen wordt gewerkt in zogenaamde multidisciplinaire behandelteams. Een multidisciplinair team kan bestaan uit verschillende medisch specialisten, zoals internist-oncologen, chirurgen, radiologen een radiotherapeut en een patholoog.

Afhankelijk van het soort kanker zijn longartsen, urologen en gynaecologen regelmatig bij het muldisciplinair oncologisch team betrokken. Soms is speciale expertise nodig, dan leveren ook specialisten uit andere ziekenhuizen (meestal Amsterdam UMC en Antoni van Leeuwenhoekhuis) een bijdrage aan de behandeling.  

Multidisciplinair overleg
Na het stellen van de diagnose komt een multidisciplinair behandelteam bij elkaar om voor de patiënt een behandelplan te maken. Binnen dit zogenaamde multidisciplinaire overleg wordt in principe iedere nieuwe oncologische patiënt besproken, maar ook patiënten bij wie er  tijdens de behandeling problemen zijn of nieuwe bevindingen. De patiënt zelf is niet aanwezig bij deze bespreking. De patiënt en vaak ook de huisarts worden na het overleg door hun behandelend specialist geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg.