Parkinson polikliniek

De Parkinson verpleegkundige
De Parkinson verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Een bezoek aan de Parkinson verpleegkundige is een aanvulling op het bezoek aan de neuroloog. De neuroloog behandelt en vertelt het nodige over de ziekte van Parkinson.

De Parkinson verpleegkundige:

 • biedt een luisterend oor;
 • geeft antwoord op praktische vragen en problemen die verband houden met de ziekte;
 • overlegt met andere hulpverleners zoals de fysiotherapeut, de logopediste, de huisarts, de diëtiste, enzovoorts.

Voor wie is de zorg van de Parkinson verpleegkundige?
De Parkinson verpleegkundige is er voor alle patiënten met Parkinson, hun familie en anderen die met Parkinson te maken krijgen.

Wat kan de parkinson verpleegkundige voor u doen?
U kunt een beroep doen op de Parkinson verpleegkundige als u behoefte heeft aan informatie of advies.

Bijvoorbeeld met vragen als:

 • hoe ga ik om met de gevolgen van mijn ziekte;
 • hoe ga ik om met de medicatie en de bijwerkingen daarvan;
 • welke therapeuten zijn voor mij geschikt;
 • wat is een goede leefstijl voor mij;
 • hoe kom ik in contact met de patiëntenvereniging;
 • hoe ga ik om met mijn moeheid;
 • wat zijn de mogelijkheden voor huishoudelijke hulp en/of woningaanpassing;
 • hoe ga ik om met Parkinson op mijn werk.

Kortom; u kunt terecht met de meest uiteenlopende vragen over de ziekte van Parkinson. 


 

Parkinson polikliniek

Uw neuroloog verwijst u naar de Parkinson verpleegkundig specialist. U kunt ook zelf naar een verwijzing vragen. Een afspraak maakt u online of telefonisch bij de Polikliniek Neurologie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Parkinson polikliniek

Telefoonnummer: (020) 755 1221
Locatie: Polikliniek Neurologie, A 03
Spreekuur op woensdagmiddag. Telefonisch spreekuur woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.

Mevrouw I. Mohr Mevrouw I. Mohr
Parkinson verpleegkundige