Pijngeneeskunde

Het Pijncentrum in Ziekenhuis Amstelland behandelt patiënten met chronische en acute pijnklachten. Bij deze afdeling werken anesthesiologen die zijn opgeleid tot pijnspecialist.

Wachttijd voor een behandeling

  Locatie Amstelveen  
Tens behandeling 8 dagen  
Iontoforeze behandeling  5 dagen  
Verrichting behandelkamer 5 dagen  


Werkwijze pijngeneeskunde
U ontvangt voorafgaand aan uw eerste afspraak een uitgebreide vragenlijst met het vriendelijke verzoek deze zo snel mogelijk weer ingevuld terug te sturen. Daarnaast vragen wij u om een actueel medicatie overzicht mee te nemen; dit kunt u opvragen bij uw apotheek. Indien van toepassing, vragen wij uw toestemming voor het opvragen van informatie over eerder ondergane behandelingen en onderzoeken.

In het eerste gesprek gaat de pijnspecialist uitgebreid in op uw klachten. Om een behandelplan te kunnen opstellen dat specifiek op uw situatie is afgestemd, brengt de pijnspecialist eerst alle factoren in kaart die bij uw pijn een rol spelen. De arts zal u eventueel lichamelijk onderzoeken en zo nodig aanvullend medisch onderzoek aanvragen, bijvoorbeeld röntgenfoto’s of laboratoriumonderzoek.

Behandelvoorstel
Indien de pijnspecialist voldoende aanknopingspunten vindt voor een behandeling op de polikliniek pijngeneeskunde doet hij/zij u een behandelvoorstel. Wanneer u hiermee instemt maakt de spreekuurassistente hiervoor de benodigde afspraken. U krijgt daarnaast een informatiefolder mee over de behandeling die u zal ondergaan. De behandeling kan worden ingepland bij de pijnspecialist of bij één van de pijnverpleegkundigen. Onze verpleegkundigen assisteren bij de pijnbehandelingen en hebben een zelfstandig spreekuur. Hier doen zij hun behandelingen en controles onder supervisie en in samenwerking met de pijnspecialisten.

Huisarts krijgt bericht
Over onze bevindingen en behandelingen sturen wij regelmatig een bericht naar uw huisarts. Zo blijft deze op de hoogte van uw situatie. Na het eerste polikliniekbezoek ontvangt uw huisarts altijd bericht.

Voorbereiding
U kunt van te voren uw klachten en vragen opschrijven, zodat u deze niet vergeet. Het kan prettig zijn als u iemand meeneemt.

Neem in ieder geval de volgende dingen mee:

  • uw pasje of polis van uw zorgverzekering; 
  • overzicht van de huidige medicatie; 
  • gegevens van vorige (pijn)behandelingen (brieven en röntgenfoto’s of cd-rom).

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek. Op de algemene pagina van het specialisme Pijngeneeskunde leest u meer over pijnbehandelingen.

Compliment van een patiënt:
"Ze zijn bij de pijnpoli zo ontzettend lief en hartelijk. Perfect ga zo door!!"

Chronische pijn is een veel voorkomend ziektebeeld in de Westerse wereld. In Nederland alleen al zou het gaan om meer dan 2 miljoen volwassen mensen. Het specialisme Pijngeneeskunde houdt zich bezig met de behandeling van en ondersteuning bij chronische pijn.  

Vrijwel iedereen ervaart pijn als iets heel vervelends, maar pijn heeft over het algemeen een duidelijke functie. Het is een alarmsignaal waarmee ons lichaam ons brein laat weten dat er ergens schade is of dreigt te ontstaan. Dit noemen we acute pijn. Wanneer pijn langer dan 3 maanden aanhoudt noemen we dit chronische pijn. Vaak is de oorzaak van deze pijn niet aantoonbaar of bijna niet meer aanwezig. Patiënten met chronische pijn worden meestal verwezen door de huisarts of medisch specialist, omdat deze pijn niet eenvoudig te behandelen is. De ervaring leert dat hoe langer de pijn bestaat, hoe groter de kans wordt dat dit uw manier van leven beïnvloedt. Hierdoor wordt uw pijnbeleving ook nadelig beïnvloed. Er ontstaat als het ware een vicieuze cirkel die niet meer te doorbreken lijkt. Om een behandelplan op te stellen dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd, brengt de pijnbehandelaar tijdens de onderzoekfase eerst alle factoren in kaart die bij uw pijn een rol spelen. Als de pijnspecialist voldoende aanknopingspunten vindt om effect te verwachten van één of meer behandelingen, dan doet hij/zij u een behandelvoorstel.

Belangrijk is op te merken dat, ondanks het brede arsenaal aan behandelmethoden, helaas niet elke pijn volledig behandelbaar is. Vaak is het maximaal haalbare resultaat vermindering van de pijn en het leren omgaan met de pijn. Zodat deze niet langer uw leven beheerst.

Pijngeneeskunde

Indien u een verwijzing van uw (huis)arts heeft gekregen voor de polikliniek pijngeneeskunde, nemen wij contact met u op om een eerste afspraak in te plannen.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Pijngeneeskunde

Telefoonnummer: (020) 755 7010
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
Locatie: A 07

Pijnverpleegkundigen
Telefoonnummer: (020) 7556349
U kunt op dit nummer ook een boodschap achterlaten dan belt de pijnverpleegkundige u terug.

Drs. B.A. Dyrbye Drs. B.A. Dyrbye
Anesthesioloog-pijnspecialist
Verpleegkundige M. Jentjens Verpleegkundige M. Jentjens
Verpleegkundig consulent pijngeneeskunde
Mevrouw Y. Kooijman-de Bruin Mevrouw Y. Kooijman-de Bruin
Verpleegkundig consulent pijngeneeskunde
Drs. H.T. Koster Drs. H.T. Koster
Anesthesioloog-pijnspecialist
Drs. W.E. Luiten Drs. W.E. Luiten
Anesthesioloog-pijnspecialist
Mevrouw B. Roelvink Mevrouw B. Roelvink
Verpleegkundig consulent pijngeneeskunde