Pijngeneeskunde

Indien u een verwijzing van uw (huis)arts heeft kunt u contact opnemen met de polikliniek voor een eerste afspraak. De pijnspecialisten houden van 26 november tot 11 december op twee locaties spreekuur: in gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn en in Ziekenhuis Amstelland. De locatie in Ziekenhuis Amstelland is tijdens deze periode te vinden tegenover het behandelcentrum ouderengeneeskunde. Overleg bij het maken van uw afspraak waar u het beste terecht kunt. De pijnbehandelingen vinden nog wel plaats op de oude locatie in Ziekenhuis Amstelland.
 
Werkwijze
Om een behandelplan te kunnen opstellen dat (precies) op uw situatie is afgestemd, brengt de pijnspecialist tijdens de onderzoeksfase eerst alle factoren in kaart die bij uw pijn een rol spelen.
Wij zenden u voorafgaand aan uw eerste afspraak een uitgebreide pijnvragenlijst toe en vragen u die zo snel mogelijk ingevuld terug te sturen. Tevens vragen wij u om het medicijnpaspoort (medicatielijst van de afgelopen drie jaren) op te sturen; dit kunt u opvragen bij uw apotheek. Bovendien vragen wij uw toestemming voor het opvragen van informatie over eerder ondergane behandelingen en onderzoeken. In het eerste gesprek gaat de pijnspecialist uitgebreid in op uw klachten. De arts zal u eventueel lichamelijk onderzoeken en zo nodig aanvullend medisch onderzoek aanvragen, bijvoorbeeld röntgenfoto’s of laboratoriumonderzoek.

Behandelvoorstel
Wanneer de pijnspecialist tijdens het eerste gesprek voldoende aanknopingspunten vindt om effect te verwachten van één of meer van de hiervoor genoemde mogelijkheden tot behandeling, doet de arts u een behandelvoorstel. Wanneer u hiermee instemt, maakt een medewerker van de polikliniek hiervoor de benodigde afspraken. U krijgt een informatiefolder mee over de behandeling die u moet ondergaan, dit kan zijn bij de pijnspecialist zelf of bij één van de pijnverpleegkundigen. De verpleegkundigen assisteren bij de pijnbehandelingen en hebben een zelfstandig spreekuur. Hier doen zij hun behandelingen en controles onder supervisie en in samenwerking met de pijnspecialisten.

Huisarts krijgt bericht
Van onze bevindingen en behandelingen sturen wij regelmatig bericht aan uw huisarts. Zo blijft deze op de hoogte van uw situatie. Na het eerste polikliniekbezoek ontvangt uw huisarts altijd bericht.

Voorbereiding
U kunt van te voren uw klachten en vragen opschrijven, zodat u deze niet vergeet. Het kan prettig zijn als u iemand meeneemt.

Neem de volgende dingen mee:

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.
Op de algemene pagina van het specialisme Pijngeneeskunde leest u meer over pijnbehandeling.

Compliment van een patiënt:
"Ze zijn bij de pijnpoli zo ontzettend lief en hartelijk. Perfect ga zo door!!"

De afdeling Pijngeneeskunde organiseert vier maal per jaar een voorlichting over chronische pijn.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de pijnverpleegkundigen en zal voornamelijk informatief zijn. Er wordt bijvoorbeeld besproken wat chronische pijn is, hoe het ontstaat, wat je er zelf tegen kan doen, hoe deze kan worden verminderd en welke behandelingen door onze pijnspecialisten, consulenten worden aangeboden. De voorlichting is bedoeld voor patiënten met chronische pijn en eventueel een naaste. Stel gerust uw vragen tijdens de bijeenkomst, we zien graag interactie!

Algemene voorlichting
Deze bijeenkomst is geen vervanging van het persoonlijke spreekuur met uw pijnarts of pijnverpleegkundige. Uw persoonlijke situatie wordt niet besproken, dit gebeurt alleen tijdens het spreekuur.

Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst! U kunt zich aanmelden door het digitale formulier in te vullen, bij voorkeur uiterlijk één week voor de bijeenkomst.Tijdens de bijeenkomst staat er een kopje koffie of thee voor uw klaar. 

Samen naar de voorlichting
Als u dit wilt, mag u iemand meenemen naar de voorlichting. Graag zelfs! Wilt u dit dan aangeven bij uw aanmelding?

Bevestiging aanmelding
Als u zich voor de voorlichting opgeeft, krijgt u een bevestiging van de reservering met de locatie in het ziekenhuis.

Route en locatie 
Deze zal vanaf de hoofingang bij de receptie worden aangegeven met bordjes.

Vragen of verhinderd?
Als u nog vragen heeft, of u bent onverhoopt verhinderd, dan kunt u contact opnemen met de Polikliniek Pijngeneeskunde. De telefonische bereikbaarheid is van maandag tot met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer (020) 755 7010  of 6349. U kunt zich ook afmelden via het digitale formulier.

 

Adres pijnpoli:
Ziekenhuis Amstelland
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen
Polikliniek A 07

 

Het specialisme Pijngeneeskunde houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van chronische pijn zowel bij goedaardige pijn als bij pijn bij kanker.

Patiënten met chronische pijn worden vaak verwezen door de huisarts of medisch specialist, omdat de oorzaak van de pijn niet weg te nemen is of onbekend is. De ervaring leert dat hoe langer de pijn bestaat, hoe groter de kans wordt dat dit uw manier van leven beïnvloedt waardoor uw pijnbeleving ook nadelig wordt beïnvloed. Er ontstaat als het ware een vicieuze cirkel die niet meer te doorbreken lijkt. Om een behandelplan op te stellen dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd, brengt de pijnbehandelaar tijdens de onderzoekfase eerst alle factoren in kaart die bij uw pijn een rol spelen. Als de pijnspecialist voldoende aanknopingspunten vindt om effect te verwachten van één of meer behandelingen, doet hij/zij u een behandelvoorstel.

Belangrijk is op te merken dat ondanks het brede arsenaal aan behandelmethoden, helaas niet elke pijn volledig behandelbaar is. Vaak is het maximaal haalbare resultaat vermindering van de pijn, en het leren omgaan met de pijn zodat deze niet langer uw leven beheerst.

Pijngeneeskunde

Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of een andere specialist.

Maak uw afspraak telefonisch bij de Polikliniek Pijngeneeskunde. Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Pijngeneeskunde

Telefoonnummer: (020) 755 7010
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
Locatie: A 07

Pijnverpleegkundigen
Telefoonnummer: (020) 7556349
U kunt op dit nummer ook een boodschap achterlaten dan belt de pijnverpleegkundige u terug.

Drs. B.A. Dyrbye Drs. B.A. Dyrbye
Anesthesioloog-pijnspecialist
Verpleegkundige M. Jentjens
Verpleegkundig consulent pijngeneeskunde
Mevrouw Y. Kooijman-de Bruin Mevrouw Y. Kooijman-de Bruin
Verpleegkundig consulent pijngeneeskunde
Drs. H.T. Koster Drs. H.T. Koster
Anesthesioloog-pijnspecialist
Drs. W.E. Luiten Drs. W.E. Luiten
Anesthesioloog-pijnspecialist
Mevrouw B. Roelvink Mevrouw B. Roelvink
Verpleegkundig consulent pijngeneeskunde