Poep en plas polikliniek

Een natte onderbroek, een nat bed, heel vaak moeten plassen, terugkerende blaasontstekingen, pijn bij het poepen, angst om te poepen en vieze onderbroeken komen vaak voor bij kinderen. Soms gaat het vanzelf weer over, soms is een beetje hulp nodig. Daarvoor is dit spreekuur.

Wij vragen voor het eerste bezoek aan de kinderarts de vragenlijst online in te vullen en het ingevulde plasdagboek en/of poepdagboek mee te nemen, zodat we al bij het eerste bezoek een indruk kunnen krijgen van het probleem. De kinderarts stelt vragen en doet lichamelijk onderzoek. Zo nodig wordt er aanvullend onderzoek verricht, zoals urine onderzoek, bloedonderzoek, een echo of een plasonderzoek (uroflowmetrie).

Welke behandeling is er mogelijk:
De kinderarts geeft uitleg en adviezen. Soms kan het nodig zijn om medicatie te starten. Onze kinderbekkenbodemfysiotherapeut kan begeleiding bieden. Daarnaast is begeleiding door onze kinderpsycholoog mogelijk als dat nodig is, bijvoorbeeld als angst voor poepen een rol speelt of als ouders echt niet meer weten hoe ze moeten omgaan met het probleem.

Wie werken er allemaal met uw kind?
De kinderarts, de kinder(bekkenbodem) fysiotherapeut, eventueel de kinderpsycholoog, zo nodig de uroloog. 

Extra informatie:

logo-superpoeper-2014

 

 rottige-buikenboekje

Voor kinderen met buikpijnklachten heeft de Maag Lever Darm Stichting een speciale uitgave ontwikkeld: het "Rottige Buiken Boekje". Een grappig boekje dat de kinderen uitlegt wat er aan de hand kan zijn. Deze kennis vermindert bij kinderen vaak de angst voor pijnlijke klachten. Het Rottige Buiken Boekje is vrolijk en kleurrijk geïllustreerd.
(Met dank aan de Maag Lever Darm Stichting). 

Poep en plas polikliniek

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Kindergeneeskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Poep en plas polikliniek

Kindergeneeskunde (polikliniek)
Afdeling B 21, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7028
Bereikbaar: Ma t/m vrijdag 9.00-16.00