Radiologie (onderzoeksafdeling)

Op de radiologie wordt door middel van beeldvorming de aard en locatie van een aandoening bepaald. Daarvoor zijn diverse moderne technieken beschikbaar. Op de Radiologie van Ziekenhuis Amstelland kunt u terecht voor:

  • de bekende gewone röntgenonderzoeken (de 'foto'), maar ook:
  • de mammografie (onderzoek van de borst d.m.v. röntgenfoto’s);
  • een dexa-onderzoek ofwel botdichtheidsmeting;
  • een CT-scan (Computer Tomografie met behulp van ingewikkelder röntgenapparatuur);
  • de echografie (beeldvorming met behulp van geluid), vooral bekend vanwege zwangerschap, maar toepasbaar op veel meer gebieden;
  • de MRI (Magnetic Resonance Imaging), waarbij door gebruik te maken van een sterk magneetveld bepaalde ziektebeelden en afwijkingen zichtbaar kunnen worden gemaakt

Afspraak maken

Röntgenonderzoek moet altijd worden aangevraagd door een arts en neem voor het onderzoek altijd uw verwijzing mee. Voor de volgende onderzoeken dient u een afspraak te maken: MRI-scanCT-scanechoDEXA en mammografie (röntgenfoto van de borsten). U kunt hiervoor bellen met de afdeling Radiologie, via (020) 755 7078.

Wachttijden kunnen tijdelijk oplopen 

Wegens verbouwing van één van onze röntgenkamers en het plaatsen van een nieuw röntgentoestel kan de wachttijd voor de gebruikelijke röntgenopnames (zoals bot- en longfoto's) tijdelijk oplopen. Dit geldt ook voor de toegangstijden (tijd tussen opdracht arts en krijgen van een afspraak). De verbouwing vindt plaats tussen 7 augustus tot 16 september 2020. Om iedereen zo goed en zo snel mogelijk te helpen is de röntgenkamer in gezondheidscentrum Waterlinie Uithoorn tijdelijk opengesteld voor patiënten die worden doorverwezen door huisartsen. Het gaat hier alléén om de patiënten die al ingeschreven zijn bij Ziekenhuis Amstelland.

Nucleaire geneeskunde
Op de afdeling Radiologie worden ook onderzoeken van het specialisme Nucleaire geneeskunde uitgevoerd.

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
In Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn kunt u ook terecht voor röntgenfoto’s en echo-onderzoek. Voor het maken van röntgenfoto's kunt u op werkdagen zonder afspraak terecht op de volgende tijden: 

Maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 - 13.00 uur en van 13.45 - 16.30 uur
Woensdag en donderdag van 08.30 en 12.00 uur.

Sluitingen echo en radiologie Waterlinie

  • Donderdag 20 februari: echo gesloten
  • Donderdag 12 maart: echo gesloten
  • Maandag 6 april: echo gesloten

Voor echo-onderzoek kunt u op maandag-, woensdag- en donderdagochtend terecht. Op deze dagdelen kunt u zich melden bij de balie tussen 8.30 - 11.15 uur. Dit kan zonder afspraak, maar wij raden u aan om wél een afspraak te maken, zodat u er zeker van bent dat u geholpen wordt. Let op, dit kan alleen met een verwijzing van een arts. 

Patiënten met een ernstige lichamelijke beperking kunnen voor radiologisch onderzoek in Ziekenhuis Amstelland terecht. Dat kan helaas niet in de Waterlinie.

Compliment van een patiënt:
"Op de röntgenafdeling zijn ze zo lief en zorgzaam. Ze stellen je echt op je gemak en vertellen wat ze gaan doen."

Voorbereiding
Voor sommige onderzoeken is een voorbereiding nodig, waardoor niet ieder onderzoek onmiddellijk kan worden uitgevoerd. Die voorbereiding kan zijn dat de patiënt nuchter moet komen of juist eerst moet laxeren of een vloeistof ter voorbereiding moet hebben gedronken. Ook is het soms nodig de onderzoekskamer voor een specifiek onderzoek aan te passen, waardoor zorgvuldige planning nodig is.

Voorlichting
Bij de diverse onderzoeken wordt ook veel aandacht besteed aan voorlichting. Dit maakt dat patiënten zich beter op hun gemak voelen en samen een beter eindresultaat kan worden bereikt.

Contrastmiddel
Bij veel onderzoeken wordt een contrastmiddel toegediend om nog beter inzicht te krijgen in de weefselsoorten en de doorbloeding van de diverse lichaamsdelen. Meestal gebeurt dat door een ader in de elleboogplooi aan te prikken. Bij onderzoeken van de maag en/of slokdarm is het nodig om tijdens het onderzoek een vloeistof te drinken.

Uitslag
Als het onderzoek is uitgevoerd bekijkt een radioloog de beelden en maakt een verslag voor de aanvragend arts. Daarmee kunt u de uitslag en de eventuele vervolgstappen bespreken. Hoewel de gemaakte beelden van de meeste onderzoeken veelal snel te bekijken zijn, vindt bij de beoordeling van sommige onderzoeken nog extra (na)bewerking plaats. Hierdoor kan de uitslag wel eens iets langer op zich laten wachten.

Radiologie is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met het opzoeken van de aard en de plaats van een ziekte, letsel of aandoening door middel van stralen of golven.

De meest gebruikte stralen zijn de röntgenstralen of X-stralen (röntgenfoto's, CT-scan), maar tegenwoordig wordt ook meer en meer gebruik gemaakt van geluidsgolven (echografie) en magnetische velden (MRI (-scan)). Daarnaast is er een onderzoeksmethode waarbij met behulp van licht radioactieve stoffen de werking van organen van patiënten onderzocht wordt, de nucleaire geneeskunde. In Ziekenhuis Amstelland zijn zes radiologen werkzaam. Zij werken voornamelijk op onderzoeksafdeling Radiologie.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur
Voor het maken van een röntgenonderzoek, heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig. 
Voor de volgende onderzoeken kunt u met afspraak terecht: MRI-scan, CT-scan, echo, DEXAmammografie (röntgenfoto van de borsten) en röntgenfoto's van botten en longen.

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Radiologie (onderzoeksafdeling)

Afdeling C 32, gele route
Telefoonnummer: (020) 755 7078
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.45 uur