Reumatologie

Indien u een verwijzing van uw huisarts heeft naar de reumatoloog in ons ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de polikliniek voor een eerste afspraak. In Ziekenhuis Amstelland is een reumatoloog werkzaam vanuit Reade

Met ingang van 1 oktober 2014 is het ook mogelijk een afspraak te maken in Gezondheidscentrum de Waterlinie in Uithoorn. Iedere vrijdag is daar de hele dag een reumatoloog aanwezig voor poliklinische onderzoeken. Vraagt u hier nadrukkelijk naar bij het maken van een afspraak!

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

logo-reade-total-rgb-150ppi

Het specialisme reumatologie behandelt patiënten met reumatische aandoeningen.

Onder de noemer reuma zijn meer dan 200 verschillende ziektes te plaatsen. Het omvat alle ziekten en aandoeningen die pijn en/of misvormingen veroorzaken in het bewegingsapparaat: de gewrichten, de gewrichtskapsels, de spieren, de pezen, de slijmzakjes en het bot.

In grote lijnen zijn de reumatische aandoeningen onder te verdelen in 4 grote groepen:

  • ontstekingsreuma's ;
  • artrose- of slijtagereuma's;
  • weke delen reuma's (de reuma's buiten de gewrichten);
  • reuma's van het skelet.

In Ziekenhuis Amstelland zijn een reumatoloog en en reumaverpleegkundige werkzaam vanuit Reade. Zij werken voornamelijk op de Polikliniek Reumatologie en op vrijdagen ook in Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn.

Reumatologie

Telefoonnummer: (020) 755 7145

Locatie Amstelland ziekenhuis: spreekuur op de dinsdag. Bereikbaar: 08.30 – 12.00 uur, 12.30 – 16.00 uur

Locatie Waterlinie Uithoorn: spreekuur op de vrijdag. Bereikbaar: 08.30 – 12.00 uur, 12.30 – 16.00 uur

Reumatologie

Afdeling A 05, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7145
Bereikbaar: di en vrij 8.30-12.00, 12.30-16.00 uur