Revalidatie

In Ziekenhuis Amstelland is een revalidatiearts werkzaam vanuit Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie. Zij behandelt patiënten die zijn doorverwezen van de (huis)arts naar de Polikliniek Revalidatie.

Indien u een verwijzing van uw (huis)arts heeft naar een revalidatiearts in ons ziekenhuis kunt u contact opnemen met de polikliniek voor een eerste afspraak. Geeft u daarbij a.u.b. duidelijk aan waar het om gaat, dan maakt de assistente een afspraak met de arts met het juiste aandachtsgebied.

In Ziekenhuis Amstelland worden de volgende patiëntendoelgroepen behandeld:

  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH);
  • Oncologische revalidatie;
  • Chronische pijnpatiënten (WPN 1 t/m 3) en aandoeningen die in het pijnprogramma passen of individueel behandeld worden zoals: whiplash, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, artrose;
  • M. Parkinson, MS;
  • Diabetes mellitus, type I en type II en mogelijke complicaties;
  • Gewrichtsaandoeningen als gevolg van neurologisch letsel;
  • Orthopedische aandoeningen.

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

 

logo-reade-total-rgb-150ppi

Revalidatie

Telefoonnummer: (020) 755 7144
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.00 uur

Revalidatie

Afdeling B 27, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7144
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.00 uur