Revalidatie

In Ziekenhuis Amstelland is een revalidatiearts werkzaam vanuit Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie. Zij behandelt patiënten die zijn doorverwezen van de (huis)arts naar de Polikliniek Revalidatie.

Indien u een verwijzing van uw (huis)arts heeft naar een revalidatiearts in ons ziekenhuis kunt u contact opnemen met de polikliniek voor een eerste afspraak. Geeft u daarbij a.u.b. duidelijk aan waar het om gaat, dan maakt de assistente een afspraak met de arts met het juiste aandachtsgebied.

In Ziekenhuis Amstelland worden onder andere de volgende patiëntendoelgroepen behandeld:

  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH), waaronder licht traumatisch hersenletsel (LTHL);
  • Oncologische revalidatie;
  • Chronische pijnpatiënten (WPN 1 t/m 3) en aandoeningen die in het pijnprogramma passen of individueel behandeld worden zoals: whiplash, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, artrose;
  • Parkinson;
  • Multiple Sclerose
  • Post COVID
  • Diabetes mellitus, type I en type II en mogelijke complicaties;
  • Gewrichtsaandoeningen als gevolg van neurologisch letsel;
  • Orthopedische aandoeningen;
  • Multitrauma.

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

 

logo-reade-total-rgb-150ppi

Revalidatie

Telefoonnummer: (020) 755 7144
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.00 uur

Revalidatie

Afdeling B 27, blauwe route
Telefoonnummer: (020) 755 7144
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-16.00 uur

Drs. S. Kerkhof
Revalidatiearts
Drs. A. L’Ortye
Revalidatiearts
PA B. Zwarts
Physician Assistant