Urologie

In Ziekenhuis Amstelland zijn drie urologen werkzaam. Zij werken voornamelijk op de Polikliniek Urologie, op de afdeling Dagbehandeling (chirurgie) en Kliniek Boven

Wachttijd voor een behandeling

Ziekenhuis Amstelland  dagen
Blaasgezwel/-tumor (TURT) 28
Prostaatoperatie (TURP) 70
Sterilisatie man 28
Stressincontinentie vrouw 42
Niersteen(kijk)operatie (URS) 56
Prostaatoperatie met laser (Green light laser) 42
Niet ingedaalde testis bij kinderen 42

 

Urologie is een chirurgische specialisatie die zich bezighoudt met voornamelijk operatieve behandelingen van de urinewegen bij de man en de vrouw, en de geslachtsorganen van de man. De urologie behandelt een veelheid aan totaal verschillende ziekten en problemen. U treft ze in de kolom rechts. 

Het eerste polikliniekbezoek
U wordt op de polikliniek gezien door de uroloog. Aan de hand van uw verwijzing wordt besloten of het nodig om bij uw eerste bezoek direct aanvullende onderzoek te doen in de vorm van bloed- of urineonderzoek, een echografie van de prostaat (TRUS) of een kijkonderzoek van de blaas (Cystoscopie).
Op basis van de uitslagen  wordt zo mogelijk een diagnose gesteld en doet de uroloog u een voorstel voor behandeling. Behandeling kan bestaan uit medicatie, een operatieve ingreep en/of leefstijladviezen. Vaak kan uw huisarts daarna toezicht houden op het verloop van de klachten. In sommige gevallen is het nodig om aanvullend onderzoek te laten doen. Mocht dit nodig zijn, dan zal de uroloog dit met u bespreken.

Wat moet u zelf regelen?
Zorg dat u bent ingeschreven als patiënt en dat uw gegevens kloppen. Regel inschrijving al voordat u eventueel naar het laboratorium gaat. Dit kan zowel op locatie Amstelveen als Uithoorn. Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee. 

Gezondheidscentrum Waterlinie (Uithoorn)
De urologen houden ook spreekuur in het gezondheidscentrum in Uithoorn. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Geef bij het maken van de afsrpaak aan dat u de voorkeur heeft voor de locatie in Uithoorn, dan wordt u daar ingepland.

Goed voorbereid op uw afspraak
Wilt u zich alvast goed informeren in de urologie? Dan verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Urologie. De vakgroep urologie is toegetreden tot het Prostaatkankernetwerk Nederland. Download de brochure vanuit de kolom rechts.

Prostaatkankernetwerk Nederland
De urologen van Ziekenhuis Amstelland zijn onderdeel van het prostaatkankernetwerk Nederland. Een netwerk waar met o.a. Amsterdam UMC, Andros Mannenkliniek, Antoni van Leeuwenhoek, Rode Kruis Ziekenhuis en Spaarne Gasthuis en Ziekenhuis nauw wordt samenwerken op het gebied van de oncologische prostaatchirurgie. Binnen dit netwerk wordt kennis en expertise gebundeld en dit zorgt voor betere behandelresultaten voor de patiënt. Voor meer informatie over dit netwerk kunt u verder lezen op Prostaatkankernetwerk Nederland of download de brochure rechts boven op deze pagina.

Compliment van een patiënt:
"Ik ben bijzonder tevreden over de begeleiding na de ingreep, zowel door de drie vaste urologen als door de verpleging. Bij deze wil ik een groot chapeau uitspreken!"

Urologie

Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan wordt u gebeld voor het maken van een afspraak. Wanneer u na drie dagen nog geen reactie heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de polikliniek.

Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt bellen met de polikliniek of een e-mail sturen.

Voor meer informatie over uw polikliniekbezoek, kijk bij Bezoek aan de polikliniek.

Urologie

E-mail: urologie@zha.nl

Afdeling A 10, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7038
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-12.00 en 14.00-16.00

In verband met het coronavirus zijn veel afspraken op de polikliniek afgezegd. Heeft u vragen? Stel deze gerust via ons e-mail: urologie@zha.nl

Dr. R.E. Bruijn de Dr. R.E. Bruijn de
Uroloog
Mw. L. Groot de - Heimgartner Mw. L. Groot de - Heimgartner
Urologie verpleegkundige
Drs. S. Nadorp Drs. S. Nadorp
Uroloog
Mw. J. Noordman-Davans Mw. J. Noordman-Davans
Urologie verpleegkundige
Drs. A.E. Vellekoop Drs. A.E. Vellekoop
Uroloog
Mw. C. Vierveijzer-Helmhout Mw. C. Vierveijzer-Helmhout
Continentie verpleegkundige