Vrouw en Kind Centrum

In het Vrouw en Kind Centrum van Ziekenhuis Amstelland is alle zorg rondom (aanstaande) moeders en kind verenigd. Bij de behandeling en verzorging is veel aandacht voor de waardes en behoeftes van de ouders. Essentieel uitgangspunt hierbij is dat de zorg voor moeder en kind als één onlosmakelijk geheel wordt gezien. In het Vrouw en Kind Centrum werken de specialismen Gynaecologie, Verloskunde en Kindergeneeskunde nauw samen om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. 

Kijk voor meer informatie op de pagina's:

Vrouw en Kind Centrum

Afdeling Verloskunde
Telefoonnummer: (020) 755 6648 

Afdeling Kindergeneeskunde
Telefoonnummer: (020) 755 6670