Ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek regelt bij opname de zorg voor al uw medicatie. Het team bestaat uit drie ziekenhuisapothekers, een projectapotheker, een kwaliteitsfunctionaris en 25 apothekersassistentes. In de ziekenhuisapotheek kunt u niet uw medicatie afhalen voor thuis. Hiervoor gaat u naar de Nicolaes Tulp Apotheek, welke heel nauw samenwerkt met de ziekenhuisapotheek.
De ziekenhuisapotheek werkt voortdurend aan uw medicatieveiligheid. Zij controleren de voorgeschreven doseringen van uw medicatie en of er geen wisselwerkingen optreden met andere voorgeschreven geneesmiddelen. Als dat goed is leveren zij de juiste medicatie aan de verpleegafdelingen om te worden uitgezet in medicatiekarren. De ziekenhuisapothekers adviseren de medisch specialisten, verpleegkundigen en andere betrokkenen van uw behandeling. Daarnaast adviseren zij de organisatie over de algehele omgang met medicatie.

Opname
Bij iedere opname vindt een gesprek plaats met een apothekersassistent om het medicatiegebruik thuis in kaart te brengen. In een opnamegesprek met één van de apothekersassistentes wordt uw medicijngebruik vastgelegd. Dit gesprek vindt plaats vóór uw opname (bijvoorbeeld voor een operatie) of aan bed bij een spoedopname. Daarom vragen wij uw huidige medicatie op via het landelijk schakelpunt (LSP), een beveiligd platform waar onder andere medicatiegegevens van de eigen apotheek kunnen worden opgevraagd. Dit kan alleen als u toestemming bij uw eigen apotheek heeft gegeven. Dit is voor uw eigen veiligheid en vindt plaats bij iedere opname. U kunt uw toestemming regelen via www.ikgeeftoestemming.nl of met een toestemmingsformulier in uw eigen apotheek. Ook bij een poliklinisch bezoek wordt het LSP geraadpleegd om inzicht te geven in uw medicatiegebruik voor de medisch specialist.

Bereiden van medicatie
De meeste medicijnen worden kant-en-klaar ingekocht. Maar in het ziekenhuis worden ook medicijnen gebruikt die niet kant-en-klaar te koop zijn. Deze worden door de ziekenhuisapotheek speciaal bereid. Hierbij kunt u denken aan:

  • Chemokuren (cytostaticakuren) voor patiënten met kanker
  • Voedingsinfusen (Totaal Parenterale Voeding)
  • Zelf ledigende infuussystemen
  • Medicatiecassettes en infusen

Laboratoriumonderzoek
Voor sommige medicijnen is het nodig om uw bloed te controleren, zodat zichtbaar wordt hoeveel medicijn er echt in uw lichaam terecht komt. Dit betreft ‘bloedspiegelbepaling’. Dit is bijvoorbeeld nodig voor sommige antibiotica, middelen tegen depressie, psychosen en epilepsie. Als er teveel medicijn in uw bloed zit, kan dit een verhoogd risico op bijwerkingen geven. Andersom kan het zijn dat er te weinig medicijn in uw bloed zit, waardoor het medicijn niet goed werkt. De ziekenhuisapotheker heeft hierin een adviserende rol naar de medisch specialist.

Wat doet de apotheker van het ziekenhuis?
Bekijk de video

Vragen?
Wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op via 020-7557250 of stuur een e-mail naar apotheek@zha.nl

Meer weten?

Bekijk de video’s van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).