Voorbereiding van uw kind op een ziekenhuisopname

Er kunnen nog geen fysieke voorlichtingsbijeenkomsten in het ziekenhuis georganiseerd worden. Daarom verwijzen wij u naar de voorlichtingsvideo's, zodat u en uw kind zich kunnen voorbereiden op de opname.